Ministerka zdravotníctva hľadá “požieračov peňazí”. Aj keď fiktívnych

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská namiesto urýchleného dofinancovania svojho rezortu, ktorý sa zmieta v kritickej finančnej a personálnej kríze, chce určovať cenníky výkonov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Rozhodne je potrebné v platbách, poplatkoch, doplatkoch a rôznych “kreatívnych” úhradách v nemocniciach aj ambulanciách urobiť poriadok. Najprv však treba stanoviť pravidlá platieb z verejného zdravotného poistenia.

Na prvý pohľad to vyzerá ako dobrý nápad. Problematike však treba odborne rozumieť, a nie ju riešiť byrokratickými zásahmi. Navyše ministerka nemá na takéto kroky dostatok času, odborných argumentov ani politickej podpory. Vo finančne stabilnom systéme zdravotnej starostlivosti by tento krok mal význam.V súčasnosti tento “nápad” pôsobí iba nekompetentne a populisticky.

O čo ide?

Odpoveď je jednoduchá – je jasne identifikovateľná snaha MZ SR zakryť vlastnú nemohúcnosť dofinancovať rezort hľadaním “požieračov peňazí”. Aj keď fiktívnych. Je to súčasne pokus “priškrtiť” poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, aby nežiadali v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami zlepšenie mizerného financovania svojich ambulancií.

Odborníci aj pacienti sa zhodnú, že na Slovensku neexistujú reálne ceny výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia v ambulanciách, ale ani v nemocniciach. Poskytovatelia sú podfinancovaní,  nedokážu zvyšovať kvalitu, investovať, rozvíjať inovácie, pokračuje exodus zdravotníckeho personálu. Majú na krku sociálne balíčky, rekreačné poukazy, ktoré musia vykryť výlučne z peňazí, ktoré získajú poskytovaním zdravotníckych služieb.

Platby za poistencov štátu sú najnižšie za posledné roky, odvody za zamestnaných poistencov klesajú. MZ SR sa v systéme iba potáca, už dávno ho nereguluje. Nemá koncepciu rozvoja, neponúka riešenia. Iba zástupné témy.

Prečo je to nezmysel?

Regulácia cien zdravotných výkonov má význam hlavne vtedy, ak existuje riziko, že by mohli “uletieť”. MZ SR opakovane deklaruje, že chce zdravotnú starostlivosť presunúť miesto drahých nemocníc do lacnejšej ambulantnej sféry. Už niekoľko rokov však nie je schopné predložiť ucelenú víziu rozvoja celého rezortu. Výdavky zdravotných poisťovní na ambulantný sektor sú mnohonásobne nižšie ako výdavky na nemocničnú starostlivosť. Náklady na pacienta na nemocničnom lôžku budú vždy vyššie ako jeho pobyt v domácom prostredí s fakultatívnou starostlivosťou ambulantného lekára a iných zdravotníckych pracovníkov. Tomu každý rozumie.

V súčasnom marazme slovenského zdravotníctva prichádza MZ SR so snahou administratívne regulovať niečo, čo dlhodobo iba prežíva na hranici udržateľného – jasným dôkazom je razantný úbytok ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrov aj špecialistov. Bez ohľadu na región. Nechýbajú len v Dobšinej, ale už aj v Bratislave či Košiciach.

Kedy je čas na reguláciu cien zdravotných výkonov?

Vo chvíli, keď sa ako plnohodnotný členský štát EÚ dosiahneme plnohodnotné ceny zdravotných výkonov porovnateľných s cenami ostatných štátov EÚ. Samozrejme, za adekvátnu kvalitu. Vo chvíli, keď bude štát potrebovať nástroj na reguláciu nekontrolovane narastajúcich cien poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čím by poskytovatelia vyvíjali neprimeraný tlak na verejné zdroje.

Neobstojí ani argument ministerky, že pri regulácii chce MZ SR vychádzať z katalógu/zoznamu výkonov. Treba poznamenať, že sa na ňom ešte stále pracuje. Našťastie. Ceny, ktoré sa v ňom v súčasnosti uvádzajú, neprešli finančným auditom. Je naivné si myslieť, že takáto “cenotvorba” je objektívna a odráža realitu.

Na Slovensku sa v súčasnosti ambulantní poskytovatelia snažia predovšetkým prežiť. Keď ich nekončiaci sa boj unaví, ambulanciu jednoducho zatvoria. Na škodu pacientom aj systému. Ich jediným legitímnym nástrojom na udržanie financovania vlastných ambulancií sú rokovania so zdravotnými poisťovňami. Sú komplikované, plné nervozity. Z oboch strán. Odrážajú však súčasnú situáciu v slovenskom zdravotníctve plnom odborného marazmu, manažérskeho amaterizmu a hlbokej frustrácie.

Na reguláciu cien ambulantných zdravotných výkonov musia byť dostatočné dôvody – odborné, finančné, politické. Teraz nie sú. A hlavne – regulovať sa dá vtedy, keď skončí boj o prežitie …

 

Autor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska

 

Foto: SVLS/AVLS