Ministerstvo hospodárstva chce zrušiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov kategórie 1 a 2

Úrad verejného zdravotníctva s tým nesúhlasí a upozorňuje, že ide o úpravu, pre ktorú Európska komisia už formálne napadla Slovensko.

Práce v spomínaných kategóriách vykonáva približne 2,2 milióna zamestnancov, z toho tri štvrtiny v kategórii dva. Rizikové práce v kategóriách tri a štyri vykonáva asi 100 000 zamestnancov.

„Rezort hospodárstva pripravuje v súlade s programovým vyhlásením vlády tzv. lex korona na rýchle odbúranie časti byrokracie, brzdiacej podnikanie na Slovensku. Obsahovať bude aj návrhy z podnikateľského ‚kilečka‘, ktoré SaS predstavila pred voľbami. Súčasťou by mal byť aj návrh na zrušenie pracovnej zdravotnej služby pre prvú a druhú kategóriu zamestnancov,“ povedala hovorkyňa ministerstva Katarína Svrčeková.

Návrh bol podľa jej slov prerokovaný aj so zamestnávateľmi.

„Úrad verejného zdravotníctva zásadne nesúhlasí s navrhovanými zmenami v zabezpečení pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce v kategórii jeden a dva, a to ani v navrhovanej novele zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ani v navrhovanej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,“ uviedla hovorkyňa úradu Daša Račková.

Návrh ministerstva podľa jej slov upravuje pracovnú zdravotnú službu obdobným spôsobom ako v roku 2012, keď na základe podobného návrhu Európska komisia formálne napadla Slovensko za chybnú transpozíciu smernice o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci do slovenskej legislatívy. „Európska komisia namietala proti ustanoveniu, podľa ktorého zamestnávateľ nebol povinný zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu zamestnancom vykonávajúcim prácu zaradenú do kategórie jeden a dva,“ doplnila Račková.

Celý článok si môžete prečítať na https://e.dennikn.sk/minuta/1895844

Zdroj: dennikn.sk

Foto: fotolia.com