MZ SR 15.5.2020: Opatrenia pred plánovanými operačnými zákrokmi

Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo na svojej webovej stránke dňa 15.5.2020 opatrenia u pacientov pred plánovanými operačnými zákrokmi: https://www.mzsr.sk/Clanok?operacie-planovane-opatrenia

Ide o výňatok z materiálu, ktorému sme sa opakovane venovali na www.svls.sk

V opatreniach nachádzame množstvo nezodpovedaných otázok na ceste pacienta k absolvovaniu operačného zákroku v čase koronakrízy, prípadne tesne po nej.

SVLS/AVLS si preto dovoľuje požiadať každého všeobecného lekára z praxe, aby zaslal svoje podnety k uvedeným opatreniam MZ SR na info@svls.sk najneskôr do 18.5.2020 do 10.00 hod. Prosíme o zaslanie vašich konkrétnych návrhov na optimalizáciu cesty pacienta, nie iba konštatovanie, čo sa nedá urobiť. Relevantné návrhy posúdime, spracujeme a budúci týždeň predložíme ministrovi zdravotníctva SR.

Ďakujeme každému, kto si nájde čas na našu spoločnú prácu a nastavenie systému v/po koronakríze.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)