MZ SR deformuje DRG systém pre nemocnice?

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi vyjadreniami Ministerstva zdravotníctva SR o nastavení platieb pre nemocnice na základe tzv. DRG systému podľa jednotlivých úrovní nemocníc.

Tento “nápad” popiera princípy DRG, ktorý znamená platbu podľa náročnosti výkonov a nie podľa príslušnosti nemocnice k danej kategórii. Pripomíname, že sme prevzali nemecký DRG systém, ktorý túto filozofiu nemá a ani nepozná.

Zvyšovať platby pre tzv. štátne nemocnice bez toho, aby začalo Ministerstvo zdravotníctva SR kontrolovať, porovnávať a zreálňovať náklady považujeme za ďalší krok k zvyšovaniu neefektivity. V konečnom dôsledku takáto filozofia bude znamenať ďalšie zvyšovanie zadlžovanie a uberania prostriedkov s limitovaných zdrojov pre zdravotníctva.

Zdroj: Asociácia nemocníc Slovenska (ANS)

Foto: fotolia.com