Nemocnice majú mať bezlimitné prostredie na výkony a ich ambulancie a SVaLZ platby za vykonanú prácu bez paušálov

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) má zmeniť úhradový mechanizmus pre nemocnice. Počíta s tým memorandum medzi rezortmi zdravotníctva a financií. Nemocnice majú za ambulancie a vyšetrovacie výkony dostať zaplatené presne to, čo urobia, priblížila Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie VšZP.

Štátna poisťovňa v súčasnosti poskytuje nemocniciam na lôžkovú, ambulantnú starostlivosť a pre vyšetrovacie zložky, teda laboratóriá, CT a MR vyšetrenia, paušálne platby. Bez ohľadu na počet výkonov teda podľa VšZP putuje nemocniciam v týchto oblastiach rovnaká suma peňazí. Nový typ zmluvy by priniesol bezlimitné prostredie pre ambulantné výkony a výkony vyšetrovacích zložiek.

To znamená, že v uvedených dvoch oblastiach – nemocničné ambulancie a vyšetrovacie výkony – dostanú nemocnice zaplatené presne to, čo urobia. Pri lôžkovej starostlivosti zostáva zachovaná paušálna úhrada, aby bola zachovaná stabilita lôžkových kapacít v nemocniciach,” ozrejmila Štefúnová. Ambulantný a vyšetrovací sektor si tak podľa jej slov bude môcť výkonmi zarobiť aj viac, keďže ide o bezlimitné výkonové prostredie.

Predpokladá, že nemocnice tak zoptimalizujú prevádzku svojich ambulancií a zároveň výrazne zvýšia finančný príjem za vykonanú prácu.

O zmene úhradového mechanizmu pre nemocnice hovorí memorandum medzi rezortmi zdravotníctva a financií v rámci optimalizácie biznis modelu VšZP. Okrem zmeny úhrad má optimalizácia priniesť aj referencovanie cien výkonov štátnej poisťovne s ostatnými zdravotnými poisťovňami a ich konvergenciu na trhovú úroveň. VšZP by tiež mala zapracovať aktuálne opatrenia revízie výdavkov na zdravotníctvo.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com