Nezrušil náhodou obchodný register aj ambulanciu vášho lekára?

Lekári právu nerozumejú a Zbierku zákonov nesledujú. Načo aj, raz dávno im niekto založil spoločnosť s ručením obmedzeným, našli si účtovníčku a liečia. Až sa jedného dňa dozvedia, že ich eseróčka umrela počas pandémie COVID-19. To nie je čierny humor, ale drsná slovenská realita. Trochu to pripomína príbeh o budovaní novej hyperpriestorovej diaľnice v Stopárovom sprievodcovi po galaxií. 

Lekár od založenia eseróčky veselo ordinuje a vybavuje pacientov. Spoločnosť pokojne existuje so základným imaním v korunách, hoci už dávno máme euro. Eseróčka má zmluvy s poisťovňami, až tu lekár zrazu otvorí list od Vogonov, pardón od obchodného registra. V liste je suchý oznam,  že  eseróčka už nežije a bola z obchodného registra vymazaná z moci úradnej, teda ex offo.  Nejde o žiaden žart, ale krutú realitu zhruba dvojciferného čísla lekárskych ambulancií . Dôsledok toho, že lekári liečili a nevenovali sa právnym huncútstvam.  Vymazaná eseročka je ekvivalentom toho, keď lekár o stav pacienta zhodnotí slovom „exitus.“

Zánikom eseróčky sa strane zopár vecí , ale hlavne zanikne oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť.  Ak lekár ďalej ordinuje, má problém – poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia. Za to môže dostať pokutu až 33193 eur. Čierny humor je, že eseročka zanikne výmazom, ale lekár o tom ešte pár dní nebude vedieť. Takže ordinuje doslova „načierno“, hoci dobromyseľne.   Keby vymazaná eseróčková ambulancia chcela vystaviť faktúru, tak to celkom dobre nebude možné. Niečo čo neexistuje nemôže fakturovať. Hoci teda časť mesiaca novembra  to už neexistujúce niečo ešte malo povolenie od samosprávneho kraja a platné zmluvy s poisťovňami. Tie koniec koncov výmazom tiež zanikajú, lebo zmluvy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti môže mať poisťovňa uzavreté len s poskytovateľom. Ten musí mať povolenie. A to zaniklo.

Je pomerne typické, že všetci to mysleli dobre a dopadlo to ako vždy. Treba však otvorene povedať, že lekári, ktorým obchodný register zrušil ambulancie, si za to môžu hlavne sami.  Neznalosť zákona skrátka nikoho neospravedlňuje.  Zákon o tvorbe právnych predpisov to vybavil jedinou vetou: „O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka.

Prečo tieto obchodný register tieto spoločnosti vymazal? Nuž, kázal mu to § 768s Obchodného zákonníka. Ak si  daná spoločnosť nesplnila povinnosť premeniť hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej koruny  na eurá ani do 1. decembra 2020, musí ju obchodný register vymazať. Nemá žiadnu inú možnosť.  Mali tieto spoločnosti šancu sa o tom dozvedieť? Mali.  O povinnosti premeniť vklady a základné imanie na eurá písali hádam všetky noviny. Od 1. januára 2009 na to mali času dosť – viac ako desaťročie.  Navyše, údaje o spoločnostiach, ktoré by mohli byť vymazané lebo premenu na eurá nestihli ani do 1. decembra 2020 boli zverejnené v Obchodnom vestníku ešte v marci 2021. Takže to bolo ďalšie upozornenie. Ešte aj po tomto zverejní sa dalo výmazu zabrániť.

Celý článok čítajte na Nezrušil náhodou obchodný register aj ambulanciu vášho lekára? (dennikn.sk)

Autor: Peter Kováč

Zdroj: dennikn.sk

Foto: archív redakcie