NKÚ: Zdravotníctvo sa topí v množstve problémov

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR upozorňuje na viacero problémov v zdravotníctve. Poukazuje na nepresnosť dát v rezorte, neudržateľné financovanie štátnych záchraniek, nefunkčný DRG systém či nedostatočné využívanie systému eZdravia. Vyplýva to z materiálu k vlaňajším kontrolám v zdravotníctve, ktorý v stredu vzala vláda na vedomie.

“NKÚ definoval množstvo rámcových problémov v zdravotníctve, nezmienil sa však o katastrofálnej situácii v ambulantnom sektore,” povedala Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). “Nedofinancovanie prevádzky ambulancií, napätie pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami na zmluvných podmienkach, ktorým reálne chýbajú stovky miliónov EUR na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách, to je iba vrchol ľadovca marazmu slovenského zdravotníctva. Pokiaľ sa urýchlene prisľúbené finančné prostriedky nedostanú do zdravotných poisťovní cez platby za poistencov štátu, od 1.4.2023 reálne hrozí nekontrolovaný poplatkový chaos. V niektorých oblastiach Slovenska, predovšetkým v mestách, už začal,” skonštatovala Palušková.

NKÚ ako problém označil nespoľahlivosť a nepresnosť zozbieraných informácií v rezorte zdravotníctva. “Bez relevantných, aktuálnych a spoľahlivých údajov nemožno plnohodnotne a na odbornej úrovni vykonávať vedu, výskum a prinášať inovácie v oblasti zdravotníctva,” skonštatoval. Odporučil preto okrem iného parlamentnému zdravotníckemu výboru, aby zaviazal Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) prijať systémové opatrenia na zlepšenie situácie a informovať o vykonaných postupoch.

Problémom v zdravotníctve je podľa neho aj využívanie digitálnych technológií. “Napriek skutočnosti, že jedným z hlavných cieľov Európskej komisie je dosiahnuť využívanie digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti, v podmienkach SR nebol systém eZdravia dostatočne funkčný a využívaný,” skonštatoval. Ministerstvu zdravotníctva a NCZI navrhol viaceré opatrenia, ako napríklad stanovenie harmonogramu úloh v oblasti eZdravia či personálne posilnenie sekcie digitalizácie a informatiky rezortu.

NKÚ ako problém identifikoval tiež systém financovania štátnych záchraniek, ktorý je podľa neho z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Poukázal, že ich financovanie a personálne potreby nie sú uspokojivo zabezpečené, čo môže viesť k ohrozeniu dostupnosti, plynulosti a nepretržitosti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti je podľa neho mimoriadne dôležité vypracovať koncepciu rozvoja záchrannej služby a zvážiť prijatie okamžitých opatrení s cieľom stabilizácie.

Upozornil tiež na nefunkčný DRG systém, ktorého cieľom je zabezpečiť udržateľné financovanie lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Pripomenul, že jeho prevádzka sa mala spustiť na začiatku roka 2016. Za najväčšiu prekážku zavedenia DRG do praxe označil nedostatočné riadenie projektu implementácie. V tejto súvislosti okrem iného navrhol Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo, aby od rezortu zdravotníctva požadoval pravidelné informácie o implementácii systému.

 

Zdroj: TASR, SVLS

Foto: fotolia.com