Nové: Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti so SARS-CoV-2 – 7. aktualizácia

Dňa 20.4.2020 bolo zverejnené nové Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a to už 7. aktualizácia.

Dokument sa stále utešene rozrastá, 7. aktualizácia má už 38 strán.

SVLS/AVLS sa bude so všeobecnými lekármi o jej podstatných princípoch rozprávať tak, aby sme z neho využili pre našu prácu to najpodstatnejšie. Racionálne, bez zbytočného “bu bu bu” a bez zbytočných emócií. Už čoskoro. Sledujte www.svls.sk – dozviete sa všetko podstatné.

Celý dokument nájdete tu 7.aktualizacia

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: fotolia.com