Novela zákona o “lieku” z pohľadu lekára na vidieku. Je to veľká pomoc pre pacienta aj pre lekára

Pracujem ako všeobecná lekárka pre dospelých v obci Melčice-Lieskové už takmer 17 rokov. Áno, je to iný systém práce, ako keď ordinujete v mestskej poliklinike plnej kolegov všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) alebo špecialistov (ŠAS) a v blízkosti je nemocnica, laboratórium, MOM-ka a dobre zásobované lekárne. V meste je rýchlejší aj dojazd RZP/RLP.

Práca VLD spočíva v kombinácii množstva medicínskych výkonov, ktoré vyžadujú znalosti aj dostatok času, ako napr. komplexné preventívne prehliadky, riešenie akútnych stavov, EKG, Holterov monitoring krvého tlaku, vyšetrenie CRP či INR, vyšetrenie cievneho systému (ABI), kontroly chronických pacientov… očkovanie proti COVID-19 mi už v ambulancii ani nepripadne ako niečo výnimočné.

Na vidieku je situácia o to zložitejšia , že si musíte poradiť s celou paletou ďalších problémov, ktoré lekár v meste zažije zriedka alebo vôbec nie. Keby sme ich chceli všetky vymenovať, bolo by  to na celú publikáciu, ale uvediem jeden príklad z mojej praxe. Predstavme si, že telefonuje pacientka. Kašle, nemá sa dobre a „teplotuje“. Pre slabosť nemôže prísť na ambulanciu, na antigénový test na COVID-19 do mesta je ďaleko,  „lebo ona nechce nikam chodiť“ a „pani  doktorka, však vy prídete?“. A tak idem na návštevu do domácnosti s predpokladom, že pravdepodobne ide o pacientku s ochorením COVID-19. Vyšetrím ju, vykonám antigénové testovanie na COVID-19, odoberiem vzorky krvi. Výsledok testu na COVID-19 je pozitívny, a tak zabezpečujem všetku liečbu vrátane podania monoklonálnych protilátok. Toto všetko netrvá chvíľu, ani pol hodinu. Treba ešte urobiť záznam v zdravotnej dokumentácii, všetko pacientke a príbuzným vysvetliť a začať telefonovať. Prejde ďalšia hodina. Okrem toho počas dňa vyšetrím alebo poskytnem konzultáciu desiatkam a desiatkam pacientov. Keď sa vrátim naspäť do ambulancie, nájdem plnú čakáreň…

Nesťažujem si, svoju prácu mám veľmi rada. Nemám však časovú, fyzickú ani psychickú kapacitu robiť prácu za iných kolegov ŠAS a preberať zodpovednosť za predpis lieku iného lekára.

Ale poďme naspať k „novele o lieku“. Vzhľadom na množiace sa dezinformácie som sa rozhodla popísať doterajšiu reálnu cestu pacienta na vidieku pri predpise chronických liekov od špecialistu.

Ako je to vďaka novele zákona “o lieku” od 1.1.2022 – iba 2 kroky pre pacienta

Prvé dni platnosti „novely o lieku“ alebo ako prví pacienti ocenili svoj REPETATUR (opakovaný) recept:

Krok č.1 Pacient je vyšetrený u lekára  (VLD či ŠAS), je indikovaná chronická liečba, pacient má vystavený REPETATUR recept na individuálne stanovené obdobie. Predpisujúci lekár zodpovedá za správnosť  indikácie svojho predpisu a má liečbu pacienta pod kontrolou.  Všetko je jasné, kto liek indikoval, kto predpísal.

Krok č. 2 Vyzdvihnutie liečby v lekárni. Pacientovi lekárnik oznámi, kedy má nárok na ďalší výber lieku a podľa potreby si dohovorí  telefonické objednanie lieku trebárs aj vo svojej vidieckej lekárni.

  • V prípade zmeny zdravotného stavu pacient kontaktuje predpisujúceho lekára, opakovací recept sa stornuje. Pacient je vyšetrený aj pred plánovanou kontrolou a predpíše sa mu nová liečba.

 

Porovnajte, ako to bolo do 31.12.2021 – až 7 krokov pre pacienta

Krok č 1: Pacient zatelefonoval alebo si objednal lieky emailom, SMS-kou či telefonicky.

Krok č. 2:  Oznamuje požiadavku na  predpis liekov, ktoré indikoval špecialista. A  tu vzniká problém „mnohých ďalších zbytočných krokov“.

Krok č 3  Zisťujeme, že od poslednej kontroly u špecialistu, uplynuli v lepšom prípade 1-2mesiace a v tom horšom sa možno práve pacient vrátil domov z vyšetrenia , ale liečbu nemal od špecialistu predpísanú. Pýtame sa, kde je originál nálezu od špecialistu, avšak pacient má záznam doma.

Krok č. 4: Požiadame pacienta o doručenie originálu nálezu, pretože podľa  zákona o dokumentácii  sme povinní viesť ZD v písomnej forme, nestačí „náhľad do eZdravia“!

Krok č 5:  Originál nálezu od špecialistu musí pacient doručiť na ambulanciu. Samozrejme chronicky chorý pacient je  často pohybovo  hendikepovaný alebo  pacientovi príbuzní cestujú  z odľahlých oblastí do všeobecnej ambulancie.

Krok č 6.: Nasleduje predpis liečby, sledujem e-Zdravie, liekovú knižku, interakcie lieku,  poverenie k predpisu liečby v dokumentácii. Častokrát zistím,  že liek pri danej diagnóze nehradí zdravotná poisťovňa. Špecialista  nepredpísal ani jedno balenie a celú preskripciu „nadelegoval“ na všeobecného lekára.

Krok č 7: Napokon pacient navštívi lekáreň,  lekáreň liečbu objednáva.

Krok č. 8: Pacient ďalšie dni, vycestuje do lekárne pre objednávku liekov a konečne má svoj liek…

Celý tento  zdĺhavý proces zbytočne zaťažoval pacienta aj ambulanciu VLD na vidieku – keď  denne  žiada 15-30 pacientov o predpis liekov indikovaných iným lekárom, nie je možné venovať sa pacientom, ktorí lekára naozaj potrebujú.

Pripojenie do eZdravia a odosielanie eReceptov aj REPETATUR receptov je zákonnou povinnosťou pre všetkých a by malo byť súčasťou práce všetkých ambulancii s cieľom zlepšiť komfort, bezpečie pacienta ako aj znížiť administratívnu záťaž  v celom ambulantnom segmente.

 

Autor: MUDr. Adriana Orechovská, všeobecná lekárka pre dospelých, Melčice – Lieskové

Foto: archív

 

 

 

Autor: MUDr. Adriana Orechovská, všeobecný lekár pre dospelých Melčice-Lieskové