Nový termín Kurzu Leonardo 1 pre všeobecných lekárov

Milé kolegyne a kolegovia,

srdečne pozdravujem a verím, že ste všetci koronakrízu prežili v zdraví.  Pomaly sa život dostáva do obvyklých koľají a  členovia SVLS/AVLS okrem práce v ambulancii opäť intenzívne pracujú aj na odborných aktivitách a vzdelávacích programoch pre všeobecných lekárov.

Výbor SVLS/AVLS sa na svojom zasadnutí pred 2 týždňami rozhodol opätovne potvrdiť podporu historicky prvej aktivity ” Kurz EURACT Leonardo Level 1″ v Bratislave, ktorý sa mal uskutočniť v tomto roku. Pre koronakrízu však bolo nevyhnutné termín preložiť. 

Pôvodné prihlášky účastníkov na kurz akceptujeme, prihlásených kolegov zo Slovenska aj zo zahraničia už kontaktujeme.

Kurz Leonardo  (LEVEL 1, 2, 3) je EURACT-om odporučený na získanie komplexného know-how pre všeobecného lekára – učiteľa, školiteľa v ambulancii alebo vyučujúceho na fakulte a je zameraný na teoretickú a praktickú výučbu metód a schopností ako vedome, komplexne, kompetentne  a čo najobjektívnejšie viesť študentov medicíny a adeptov  v odbore všeobecné lekárstvo v špecializačnej príprave.

Nový termín konania kurzu Leonardo 1 v Bratislave je 3. – 6. júna 2021.

Bližšie informácie ohľadne presného miesta, programu a aj lektorov účastníkom v predstihu zašleme. Samozrejme, v prípade otázok som kolegom k dispozícii.

Všetkým želám príjemné leto a teším sa na stretnutie na kurze Leonardo 1 v Bratislave.

 

MUDr. Iveta Malíková, MPH

národný reprezentant Slovenska v EURACT Europe, viceprezidentka SVLS/AVLS