Obľúbená Lekárska izba SVLS/AVLS a Moja ambulancia opäť 6.2.2021 – registrácia už začala

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

 

od začiatku roka 2021 pribudlo veľa vecí, o ktorých sa všeobecní lekári potrebujú porozprávať a poradiť si.

Populárna Lekárska izba SVLS/AVLS a Moja ambulancia sú na to ako vždy ideálnym miestom – najbližšie sa uskutočnia 6.2.2021 (sobota) od 9.00 – 12.00 hod. Keďže sa stále nemôžeme osobne stretnúť, tentokrát sa ešte uvidíme virtuálne.

Odborným garantom podujatia je Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

 

Registráciu na podujatie vrátane programu nájdete tu :

Registrácia na Moju ambulanciu | MPM Akadémia (akademiampm.sk)

O čom sa budeme rozprávať:

Aké sú rozdiely medzi očkovacími látkami proti COVID-19 a čo je dôležité o nich vedieť?

Čo hovorí legislatíva o očkovaní proti COVID-19 ? Odpovede na otázky, ktoré ste nám poslali …

Je rozdiel medzi vykonávaním očkovania proti COVID-19 a iným očkovaním (chrípka, pneumokoky a pod.)?

Všeobecný lekár a očkovanie v DSS proti COVID-19 – ako je to naozaj?

Aké perzistujúce symptómy sa môžu vyskytnúť u pacienta po prekonaní COVID-19 a čo s nimi v mojej ambulancii?

Novinky v zmluvách so zdravotnými poisťovňami – ako využiť nové finančné možnosti?

Ako urobiť a vykazovať pozvánku na vyšetrenie KRCa? Poradíme si …

 

Tešíme sa na vás.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka SVLS/AVLS