Organizácia Plamienok: Detská paliatívna starostlivosť vyžaduje zmenu

Detská paliatívna starostlivosť vyžaduje systémovú zmenu, situáciu by mohla zlepšiť aktuálna výzva z plánu obnovy. Poukázala na to nezisková organizácia Plamienok. Upozorňuje, že na Slovensku neexistuje paliatívne oddelenie pre deti a detská paliatívna starostlivosť stojí organizačne aj finančne na pleciach neziskového sektora.

“Detskú domácu paliatívnu starostlivosť poskytujú na Slovensku iba štyri domáce hospice fungujúce v rámci tretieho sektora, odbornú starostlivosť o tieto deti poskytuje veľmi malý počet odborníkov,” upozornil Plamienok s tým, že situácia je dlhodobo neudržateľná.

Podľa organizácie je preto potrebná systémová zmena, inak budú musieť detské domáce hospice ukončiť činnosť alebo výrazne znížiť kvalitu starostlivosti. “Zdravotnú časť detskej paliatívnej starostlivosti (lekára a sestry) musí zabezpečiť organizačne aj finančne štát. Nemocničná a domáca paliatívna starostlivosť musí na seba úzko nadväzovať,” skonštatovala.

Zlepšenie situácie by podľa Plamienka mohla priniesť výzva z plánu obnovy na rozšírenie a obnovu kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti, do ktorej sa môžu zdravotnícke zariadenia zapojiť do konca júla. “Pokiaľ detské nemocnice v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach podajú projekt a požiadajú o financie, bude možné pripraviť a otvoriť prvé detské paliatívne oddelenia už v roku 2026, tak ako sa k tomu ministerstvo zaviazalo. Dostupnosť špecializovanej detskej paliatívnej starostlivosti a kvalita života nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín sa významne zlepší,” vysvetlil.

Za dôležité považuje aj diverzifikáciu domácich výjazdových tímov či respitnú službu. “Rozvoj starostlivosti v domácom prostredí je win-win stratégiou. Zlepšuje kvalitu života detí a rodín v ich prirodzenom prostredí a znižuje celkové náklady na starostlivosť v porovnaní s ústavnou starostlivosťou v špecializovanej nemocnici 4. a 5. typu,” dodala organizácia.

Ministerstvo zdravotníctva SR v máji vyhlásilo výzvu z plánu obnovy na rozšírenie a obnovu kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti. Záujemcovia sa do nej môžu zapojiť do 31. júla. V rámci výzvy je vyčlenených takmer päť miliónov eur.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com