Palušková: Vyhrala som súd so Sociálnou poisťovňou. A nebola som sama. Pridajte sa – bude nás ešte viac

Keď som minulý rok na Kongrese SVLS 2018 v Šamoríne – Čilistove oznámila kolegom – všeobecným lekárom, že sme spoločne s kolegyňou vyhrali súd voči Sociálnej poisťovni vo veci licencie L1, mnohí nám verili iba ťažko.

Chápala som to. Bolo to hlavne preto, lebo neboli rovnako úspešní ako my. Stovky z lekárov vtedy už platili horibilné čiastky Sociálnej poisťovni na “pokutách” za neodovzdanie licencií L1. Ich právnici im povedali, že takýto boj je vopred prehratý majú sa podrobiť – skloniť hlavu a zaplatiť. Sú medzi nami dokonca aj kolegovia, ktorí  splácajú “pokuty” a penále mesačnými splátkami z dôchodku …

Ako sme to nevzdali,  a preto sme úspešní …

Spolu s kolegami sme sa napriek všetkému nevzdali. Zabojovali sme za spravodlivosť právne a vecne správne – a v roku 2018 súd rozhodol v náš prospech. Právnická kancelária, ktorá nás zastupovala, postupovala maximálne profesionálne. A úspešne.

Dalo sa očakávať, že Sociálna poisťovňa sa bude voči rozhodnutiu súdov brániť a v zákonnej lehote podala kasačnú sťažnosť. Museli sme preto čakať, čo však vôbec neznamenalo, že sme naďalej nekonali v prospech našich kolegov bez zbytočného rozruchu … Najvyšší súd však rozhodol a svoje stanovisko vyjadril v roku 2019 jednoznačne – Sociálna poisťovňa ňou vyrúbené “pokuty vo veci licencie L1” nemôže vymáhať …

Čo budeme robiť?

Ako je možné, že niektorí z nás súd vyhrali, iným bolo oznámené, že je zbytočné sa brániť voči nespravodlivosti? Má to viacero príčin – budeme o nich hovoriť aj na Trnavskej Lekárskej izbe dňa 25.6.2019 v Trnave. Stretnete sa na nej minimálne s dvomi  z nás, ktorí svoj boj s molochom už vyhrali … Pridajte sa k nám – bude nás viac.

A budeme sa neskôr pýtať ešte na jednu mimoriadne dôležitú vec – prečo sa táto kauza vôbec začala? Kto za ňu môže a čo je príčinou jej vzniku?

Pridajte sa k nám – pomôžeme vám

Všeobecní lekári, ktorých sa problém “pokút” zo Sociálnej poisťovne týka, dostali ďalšiu šancu bojovať za svoje práva.

Najvyšší súd odobril, že sme mali pravdu – môžeme tak konať v plnom rozsahu v prospech nás, všeobecných lekárov, ktorí budú mať o pomoc záujem. Máme špičkové právne zázemie a vieme, ako to urobiť správne. Hovoria za nás výsledky.

1/ Nájdite si všetky dokumenty, ktoré sa týkajú Vašej kauzy voči Sociálnej poisťovni.

2/ Pomôžeme všeobecným lekárom, ktorí o to požiadajú – kontaktujte nás na info@avls.sk

3/ Pokiaľ ste členom SVLS/AVLS, prihláste sa bez odkladu, aby sme Vám zaistili právnu pomoc tak, ako potrebujete. Budú pre našich členov pracovať špičkoví právnici, ktorí zastupovali aj nás.

Spoločne sme naozaj silní.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: SVLS/AVLS