Písal Kollárovu bakalárku jeho školiteľ Ivan Zuzula, neúspešný kandidát na prezidenta?

Metainformácie súboru nahratého v centrálnom registri záverečných prác naznačujú, že Kollárova bakalárska práca s názvom “Problematika zhodnocovania starých vozidiel v Slovenskej republike” vznikla na počítači jeho školiteľa Ivana Zuzulu.

Je známou vecou, že na Slovensku existujú spoločnosti, ktoré pripravujú “podklady” na písanie diplomových prác. Takéto podvádzanie sa síce nedá ošetriť zákonom, no previnilci sa môžu prezradiť aj sami vlastnou nešikovnosťou. Podarilo sa to aj predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Borisovi Kollárovi. Metainformácie súboru nahratého v centrálnom registri záverečných prác naznačujú, že Kollárova bakalárska práca s názvom “Problematika zhodnocovania starých vozidiel v Slovenskej republike” vznikla na počítači jeho školiteľa Ivana Zuzulu. Zuzula je okrem iného neúspešným kandidátom na prezidenta z roku 2019.

V roku 2013, kedy odovzdával bakalársku prácu Boris Kollár, bol Zuzula školiteľom pri 18tich bakalárskych a 7-mich diplomových prácach. Pri tých, ktorých licencia umožňuje stiahnutie PDF súboru, je meno školiteľa len pri Kollárovej práci.

Boris Kollár môže ľahko argumentovať, že prácu dopisoval do vzoru od svojho školiteľa, prípadne, že Zuzula vykonával konverziu do PDF. V tomto prípade by sa to však prejavilo aj u iných študentov a metainformácie by neobsahovali názvy počítačov ako “doma” alebo “Michelle”.

Celý článok nájdete na https://dennikn.sk/blog/1946981/pisal-kollarovu-bakalarku-jeho-skolitel-ivan-zuzula-neuspesny-kandidat-na-prezidenta/?ref=box

 

Autor: Michal Jamrich

Zdroj: dennikn.sk

Foto: fotolia.com