Počúvať možno aj bez zvuku. Mozog vníma pohyb pier rovnako ako reč

Sú situácie, v ktorých sa na sluch nemôžete spoľahnúť. Spomeňte si na študentské časy, keď ste sa pri tabuli snažili odčítať odpovede z pier svojich spolužiakov. Alebo sa vžite do kože barmanov vybavujúcich objednávky, pričom slová úplne zanikajú v ohlušujúcej hudbe.Tieto na prvý pohľad všedné situácie fascinujú neurovedcov: študent či barman nepočujú ani hlásku z toho, čo im iní hovoria, no napriek tomu dokážu reči porozumieť. Umožňujú to mechanizmy v mozgu, ktoré približuje nová štúdia v časopise The Journal of Neuroscience.

Pri bežnom počúvaní reči sa v mozgu aktivuje sluchová kôra, ktorá sa synchronizuje s rytmom prichádzajúcich zvukových vĺn.

Mozog najskôr spracuje počiatočný zvukový signál a snaží sa zo zvukov reči získať potrebné informácie. Tie potom môže použiť pri jazykových procesoch vyššej úrovne, napríklad na rozpoznávanie slov.Človek však dokáže spracúvať vzniknuté zvukové vlny aj bez toho, aby jeho sluch zachytil samotnú reč. Mozgová aktivita sa totiž vie zladiť so zvukovými vlnami nielen vďaka sluchu, ale aj odčítaním slov z pier hovoriaceho človeka.

Čítajte viac: https://primar.sme.sk/c/22294813/mozog-pocuva-aj-ocami-pohyby-pier-preklada-na-zvukove-vlny.html

Zdroj: sme.sk

Foto: fotolia.com