Poslanci NR SR sa opäť rozhodli diskriminovať všeobecných lekárov. S prispením našich kolegov.

Včera večer sa na Ministerstve zdravotníctva uskutočnilo operatívne stretnutie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, zástupcov SLK na čele s výkonnou riaditeľkou ZAP Zuzanou Dolinkovou, prezidentom ASL SR a Zdravity Mariánom Šóthom a prezidentkou SVLS Monikou Paluškovou. Minister zdravotníctva oznámil, že skupina 15 poslancov NR SR sa rozhodla predložiť dňa 6.2.2018 priamo na rokovanie pléna NR SR (mimo výborov NR SR) pozmeňujúci návrh iba nedávno schváleného zákona o prehliadkach mŕtvych tiel.

Vybraní poslanci NR SR v ňom navrhujú, aby sa od 1.3.2018 do 30.6.2018 povinnosť prehliadať mŕtve telá týkala iba všeobecných lekárov. ASL SR/Zdravita a SLK/ZAP s návrhom jednohlasne súhlasili, SVLS vyjadrila zásadný nesúhlas. SLK nehovorí pravdu, že došlo k dohode – iba ASL SR a SLK sa dohodli medzi sebou, ako prispieť k prehodeniu všeobecných lekárov cez palubu. 
Na Slovensku je vydaných vyše 7200 poverení na prehliadky mŕtvych tiel. Majú ich všeobecní lekári aj špecialisti. Navyše ich v nemocniciach vykonávajú všetci špecialisti, ak sú o to požiadaní zamestnávateľom.

Zákon hovorí, že prehliadku vykonáva zdravotnícky pracovník v povolaní lekár. Zaujímavé, má to byť iba jedna skupina lekárov… Teraz je už jasné, prečo sa 13 rokov akoby “nedalo” pohnúť celým systémom prehliadok – brzdili ich SLK/ZAP a ASL SR/Zdravita. Nie som už roky členkou ani jednej z týchto organizácií a dnes som sa opäť (koľkýkrát znovu) presvedčila, že robím dobre. Všeobecný lekár je v nich chápaný ako pokladnička na členské príspevky a nástroj na vyvíjanie tlaku na partnerov. Nič iné. Zdanlivo sa naťahujú o drobné v zdravotných poisťovniach, ale pri prvej príležitosti sa nás zbavia ako nepríjemnej príťaže. “Poďakovanie” SLK , že všeobecní lekári budú opäť za špecialistov robiť prehliadky, je povýšeneckým výsmechom.

A treba si uvedomiť ešte jednu vec. ZVLD a SSVPL/SLK/ZAP deklarovali od roku 2017 spoločný postup prostredníctvom memoranda o spolupráci v prospech všeobecných lekárov. Okrem márnych petícií a diskusných fór, ktoré nič neriešia, sme žiadnu prínosnú a reálnu aktivitu pre všeobecných lekárov od nich nezaznamenali. Ako spoľahlivé sú oba subjekty, ak sa cez vzájomnú spoluprácu podieľajú na jasne diskriminačných aktivitách voči nám všetkým? Pre mňa je odpoveď jasná. Pre vás po posledných udalostiach naisto tiež.

Som si istá, že ak by SVLS nebolo pred deviatimi týždňami presadilo historickú zmenu postavenia všeobecných lekárov pri prehliadkach, ani SLK ani ASL SR by to nikdy neurobili. Nie preto, že by to nedokázali – preto, že to nikdy nechceli. Aj pre toto zistenie bol dnešný večer dôležitý. Činy v neľahkých dobách odkrývajú charaktery. Všetkých.

V pozvánke na Kongres SVLS 2018 som uviedla, že v tejto hektickej dobe sa ukazuje, komu na nás naozaj záleží. Neprekvapuje, že iba nám samotným … Politici sa pokúšajú zmanipulovať a vrátiť nás do jaskýň. A majú spojencov.
Ak sa nás náš “ctihodný” parlament zajtrajším hlasovaním pokúsi vytlačiť na perifériu medicíny, SVLS bude konať. Ako vždy. Určite sa pridáte. Za posledné roky sme dosiahli predtým desaťročia zdanlivo neuskutočniteľné veci. Tak sa pustíme do ďalšej … A určite nie poslednej.  Máme pripravené ďalšie kroky.

Autor: Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska