Poslanci umožnili každodenné vychádzky aj nebezpečným psychiatrickým pacientom

V decembri minulého roku prijala Národná rada novelu zákona o zdravotnej starostlivosti pod číslom 495/2022 Z.z. Pôvodný návrh upravoval použitie obmedzujúcich prostriedkov na psychiatrických oddeleniach nemocníc. Lenže v parlamente do návrhu aktivisti, poslaneckí asistenti, komisári, a iní rozprávkoví dobrodeji doplnili paragrafy 11a a 11b, ktorými chceli zákon vylepšiť. Bohužiaľ pozabudli na iné paragrafy zákona a vytvorili, no nazvime to „problém.“

Pozrime sa na psychiatrický §11a, ktorý je životu nebezpečný a vytvára doslova všeobecné ohrozenie* :

Problém právne riešiteľný  – zdravotná dokumentácia

Zákon o zdravotnej starostlivosti umožňuje v §25 ods. 3 odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej pacientov psychiatra alebo klinického psychológa, ak by negatívne ovplyvnilo ich liečbu. Súčasne však §11a v písmenku i)   ukladá nemocnici, že musí psychiatrickému pacientovi umožiť nahliadať do jeho zdravotnej dokumentácie a vyhotovovať si z nej kópie. Doslova Hlava 22,  aj môžem odmietnuť, aj musím poskytnúť.

Humorné je, že klinickí psychológovia stále môžu odmietnuť svojim pacientom nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Avšak psychiatri, ktorí sa zaoberajú pacientami v omnoho ťažšom stave budú povinní pacientovi s bludmi a halucináciami ukázať dokumentáciu, v ktorej mu napríklad navrhujú obmedzenie spôsobilosti na právne úkony či budú o ňom písať iné nepekné veci.

Právo na vychádzku má každý pacient, aj ten, ktorého prijali do nemocnica na nedobrovoľný vstup. Rodiny pacientov, ktoré majú problém dostať akútneho psychotika do nemocnice sa potešia. Potešia sa aj nemocnice. Nechajme prehovoriť MUDr. Martina Kalaša, medicínskeho námestníka Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku:

Problém s povinnosťou umožniť vychádzky hospitalizovaným pacientom sa týka aj pacientov vo výkone súdom nariadenej ochrannej psychiatrickej liečby a to aj za obvlášť závažné zločiny ako je vražda, sexuálna vražda, pedofília aj pedofilná vražda, ťažké ublíženia na zdraví  atď. A to aj v prípade ak stav pacienta nie  je uspokojivý, nespolupracuje, je na oddelení agresívny, ťažko usmerniteľný a pretrváva vysoké riziko nielen úteku, ale aj ďalšieho páchania závažnej trestnej činnosti. Pričom nie je možné počas vychádzky zo strany psychiatrií zabezpečiť, aby pacient neušiel a tým nedošlo k ohrozeniu verejnosti.. U takýchto pacientov je jedným z ochranných faktorov pre spoločnosť, aj strážený pobyt v zabezpečenom priestore psychiatrického zariadenia.

Aktuálne sú aj v minulosti boli hospitalizovaní pacient so závažnými trestnými činmi, ktorých stav neumožňoval poskytovať im prechádzku vo vonkajšom prostredí. Boli a sú to pacienti agresívni aj počas hospitalizácie voči spolupacientom a personálu, s vysokým rizikom útekového konania a následného ohrozenia okolia. Na psychiatrii nie je možnosť takého pacienta sprevádzať takým spôsobom, aký by mohol zabezpečiť nemožnosť úteku. Nie sú k dispozícii vycvičení, ozbrojení, fyzicky zdatní členovia personálu ako je to napr. vo väzenstve. Nemožno použiť ani obmedzujúce prostriedky – putá na nohách, rukách, ktoré by vedeli znížiť riziko úteku. Sú k dispozícii dominantne len ženy, často strednej postavy, bez akéhokoľvek výcviku, ktorých schopnosť fyzicky zabrániť úteku je prakticky nulová. Aplikáciou tohto zákona sa teda nemožno vyhnúť výraznému a bezprostrednému riziku, ktoré takáto zákonná podmienka prináša. Pre verejnosť.

Celý blog čítajte na Blog N: Poslanci umožnili každodenné vychádzky aj nebezpečným psychiatrickým pacientom (dennikn.sk)

Autor: Peter Kováč

Zdroj: dennikn.sk

Foto: fotolia.com