Poslanec Stachura chce presadiť predĺženie výpovednej lehoty pre lekárov a sestry až na šesť mesiacov

Lekári, zdravotné sestry a pôrodné asistentky by mohli mať oproti ostatným zamestnancom dlhšiu výpovednú lehotu, pokiaľ by dali výpoveď z pracovného pomeru. Tá by sa mala v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru pohybovať od štandardných dvoch mesiacov až do pol roka. Vyplýva to z návrhu novely zákonníka práce, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil opozičný poslanec Peter Stachura (KDH). Uvedený návrh novely nebol prerokovaný so žiadnym z dotknutých subjektov.

“Počas výpovednej lehoty dva mesiace je získanie adekvátnej náhrady za vysoko špecializovaného zamestnanca veľmi náročné a zamestnávateľ je v značnej nevýhode. Fixná výpovedná lehota dva mesiace dáva zdravotníkom priestor na podávanie hromadných výpovedí, či už celých oddelení v rámci nemocnice, alebo v rámci celoslovenských nátlakových akcií, ktoré ohrozovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska,” uviedol Stachura v dôvodovej správe k predloženej zmene.

Predĺženie výpovednej lehoty by sa v prípade schválenia zákona parlamentom týkalo zdravotníkov, ktorí u zamestnávateľa pracujú viac ako päť rokov. V takom prípade by sa dvojmesačná lehota predĺžila na štyri mesiace. Pokiaľ lekár, zdravotná sestra alebo pôrodná asistentka pracujú u zamestnávateľa viac ako desať rokov, bola by výpovedná lehota pri výpovedi danej zamestnancom šesť mesiacov. Na základe uvedeného návrhu by lekár alebo sestra s praxou mohli zmeniť zamestnávateľa až po 6 mesiacoch od dňa podania výpovede, čo by im výrazne sťažilo zmenu zamestnávateľa.

Ministerstvo financií SR k predloženému návrhu nemalo pripomienky a Ministerstvo hospodárstva SR žiada priložiť popis pozitívneho vplyvu novely na podnikateľské prostredie.

“Poslanecká iniciatíva týkajúca sa zmeny zamestnávateľa u lekárov a sestier nebola prerokovaná so zamestnávateľmi ani s odbornými spoločnosťami,” uviedla Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a predsedníčka Podvýboru pre zdravotníctvo a sociálne služby Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). “Z návrhu je zrejmé, že by šlo o zásadný a výrazne negatívny zásah do mobility pracovnej sily na trhu práce a zároveň by bola diskriminovaná iba časť lekárov aj sestier. Dokonca, a to je neakceptovateľné, by sa týkala iba vybranej skupiny zamestnancov v zdravotníctve, pretože by sa týkala a diskriminovala by pri zmene zamestnávateľa lekárov a sestry výlučne s viacročnou praxou. S poslaneckým návrhom tak, ako bol medializovaný, zásadne nesúhlasíme.” 

Zdroj: TASR, SVLS

Foto: fotolia.com