Posledný EUROPREV webinár v tomto roku !

Milé kolegyne a kolegovia,

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je nositeľom nových inovatívnych foriem  vzdelávania všeobecných lekárov na Slovensku.

SVLS  ako riadny člen medzinárodnej organizácie EUROPREV, ktorá sa zaoberá prevenciou a združuje všeobecných a rodinných lekárov v Európe, Vám umožňuje sledovať webináre na vybrané zaujímavé témy, organizované touto organizáciou.

Kedy a čo si môžete pozrieť?

 

26.11. 2019 (utorok) od 21.00 hod. môžete online sledovať webinár na tému:

EQUIP: Measuring prevention in your practice: how to do a successful audit

 

Dozvieme sa tiež, ako sa dá zmerať úspešnosť tejto našej práce.

Weminár je opäť organizovaný v spolupráci s medzinárodnou sieťou lekárov  EQUIP (The European Society for Quality and Safety in Family Practice).

Speakrom bude rodinná lekárka a výskumníčka prof. Eva Arvidsson z Linkoping University vo Švédsku.

Spolupráca s EQuiP  sľubuje prezentáciu praktických  manažérskych nástrojov, ktoré môžeme použiť na implementáciu zmien v našich ambulanciách.

Stovky našich kolegov, všeobecných lekárov z takmer 40 krajín Európy a sveta budú online tak ako Vy využívať túto modernú formu vzdelávania.

Veríme, že tak ako predchádzajúce, aj táto v poradí už 6. časť s atraktívnou témou bude prínosom pre Vašu prax.

 Link na sledovanie webinára: https://europrev.woncaeurope.org/webinar

Vzhľadom na očakávaný vysoký záujem odporúčame pripojiť sa v dostatočnom predstihu !

 

MUDr. Henrich Hazucha
zástupca Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) v medzinárodnej organizácii EUROPREV