Potvrdenia o očkovaní alebo prekonaní COVID-19. Kto ich vydáva?

Občania po podaní prvej dávky o očkovaní, rovnako ako po druhej dávke očkovania a po prekonaní COVID-19 na základe pozitívneho RT-PCR testu sú evidovaní v systéme NCZI. Samozrejme, lekár, ktorý občana zaočkoval, mu bezprostredne po očkovaní dá potvrdenie. Zo zaevidovaní v systéme NCZI ho môže nahrať potvrdením s QR kódom. Iné potvrdenie o očkovaní alebo pozitivite RT-PCR testu občania získajú zaslaním elektronickej žiadosti na NCZI. Dostanú ho na svoju mailovú adresu. Lekári im takéto potvrdenia nevystavujú.

Výnimkou je prekonanie ochorenia COVID-19 na základe pozitívneho antigénového testu. Pozitivita antigénových testov sa centrálne v NCZI neevidovala. Potvrdenie je v slovenskom aj v anglickom jazyku. Keďže nejde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ho na základe predloženého pozitívneho antigénového testu vystaví, si môže za jeho vyplnenie vypýtať na základe cenníka finančnú úhradu.

Tlačivo o prekonaní ochorenia COVID-19 na základe pozitívneho antigénového testu si môže každý občan stiahnuť zo stránky https://www.health.gov.sk/?Covid-potvrdenia

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: fotolia.com