Pozvánka č. 10 – Kongres SVLS 2022 v Šamoríne: Zákon “o lieku” – pohľad právnikov, zdravotných poisťovní a lekárov

Pozývame Vás na najväčšie a odborne najvyššie cenené podujatie všeobecných lekárov na Slovensku – Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v kongresovom komplexe X-bionic sphere v Šamoríne.

Elektronická registrácia na Kongres SVLS 2022 končí dňa 20.5.2022 o 17.00 hod. Po tomto termíne je možné sa registrovať už len na mieste.

Veľmi obľúbenými a originálnymi formátmi sú na Kongresoch SVLS v Šamoríne bloky venujúce sa aktuálnym témam z praxe všeobecných lekárov, kde sa spája odborná a právna problematika. Nie neživé webináre, ktorých sme sa počas kovidových rokov prejedli, ktoré sú často nudné a informácie z nich v praxi nevyužiteľné. SVLS si vždy vyberá témy a odpovede na otázky nás, všeobecných lekárov, z každodennej praxe v ambulancii. To, čo nás zaujíma, to, čo chceme vedieť robiť správne. Čo to teda bude o niekoľko dní na Kongrese SVLS 2022 v Šamoríne?

Novela zákona o lieku je rovnako historickým krokom všeobecného lekárstva do civilizovaného sveta ako boli v roku 2014 predoperačné vyšetrenia alebo v roku 2015 artériová hypertenzia či v roku 2018 prehliadky mŕtvych… Bolo že to pri každej emancipácii všeobecného lekárstva invektív voči všeobecným lekárom či útokov… A to iba preto, že každá lekárska špecializácia si má urobiť iba svoju prácu. Nič navyše. Iba svoju prácu. Dnes si na to už nikto, našťastie, ani nespomenie a výdobytky z čias minulých berieme ako samozrejmosť. Po pol roku – roku tí, čo zavádzali a strašili, zmĺkli a občania, pacienti, kolegovia rôznych špecializácií prišli na to, že spolupráca so všeobecným lekárom bude vyzerať v novej ére inak – so vzájomným odborným aj ľudským rešpektom a bez emócií. A je to dobre. Treba sa pozerať dopredu.

Teraz sme v situácii, že väčšina lekárov – špecialistov sa postupne naučila používať elektronický recept či poukaz, pre mnohých je REPETATUR recept bežnou súčasťou práce. Je to ohromný a v súčasnosti už nenahraditeľný pomocník v práci všetkých lekárov.  Veľa lekárov – špecialistov predpisovalo nimi indikované lieky už pred kovidovou érou a v rozhovoroch opakovane deklarovali, že nerozumejú, prečo byť  “ich terapiu” mal predpisovať niekto iný. Mimo iného aj preto, že predpis lieku je významnou súčasťou zdravotnej starostlivosti, a nie “administratívou”, čo sa občas v médiách objavilo ako nepochopiteľná mentálna perla.

Takže aká je spolupráca s kolegami špecialistami alebo s nemocnicami? Ako sa hovorí – všetko je o ľuďoch. Podstatné je, že ambulancie všeobecného lekárstva nie sú odberovým miestom ani vysunutým kancelárskym miestom iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Musíme doháňať kovidovou pandémiou zbrzdené  preventívne prehliadky, pomáhať nemocniciam robiť zameškané operácie predoperačnými vyšetreniami, venovať sa akútnym a chronickým stavom a hlavne vrátiť naše ambulancie do fungovania spred pandémie.

Mnohé nemocnice a ambulancie špecialistov postupne nabiehajú na nový systém práce. Niektorí žiadali prechodné obdobie napriek tomu, že eRecept je povinnosťou pre všetkých od 1.1.2018. Takže prechodné obdobie takmer pol roka na základe nariadenia ministra zdravotníctva bolo k dispozícii tiež. Je teda už načase, aby si všetci robili svoju prácu – nič navyše, iba svoju prácu.  Taká spolupráca je osožná pre všetkých. Je zaujímavé, že aj v jednej nemocnici sa prístup k preskripcii liekov pre pacienta pred prepustením z hospitalizácie môže výrazne odlišovať. Mám skúsenosť s tým, že neurologické, gynekologické či onkologické oddelenia pacientom napíšu lieky tak, ako uvádza zákon a pacient sa celý ubolený k nám iba telefonicky objedná trebárs o dva týždne na konzultáciu po hospitalizácii. V tej istej nemocnici je však interné oddelenie, kde bez výčitiek pacientovi dajú do dokrčenej papierovej obálky v piatok popoludní jednu, áno, jednu tabletu z každého druhu lieku. Iní z nás majú skúsenosť, že kolega alebo kolegyňa pracujúci v špecializovanej súkromnej ambulancii je schopný stráviť hodinu vypisovaním “listu” svojmu okoliu, prečo jeden liek pacientovi vypíše a iné tri nie, hoci mu v tom nič nebráni. Práve naopak. Počas času, ktorý venuje “listu”, by niekoľko pacientov mohlo odísť s kompletným vyšetrením a preskripciou.

Je problémom si napísať iba vlastné (teda predpisujúcim lekárom) indikované lieky? V debatách s kolegami z Rakúska, Česka či Francúzska sa dozvedáme, že nerozumejú, čo vlastne riešime – všade v civilizovanom svete sa nad tým, že indikujúci lekár píše pacientovi lieky, a to aj medzi kontrolami na diaľku. Veď ako inak by mal pod kontrolou stav pacienta a jeho správnu medikáciu či jeho compliance k liečbe? Nuž, “svet” sa nám na Slovensku pred rokmi pokrivil a teraz dávame z hlavy na nohy.

Takže na kongrese si povieme, ako sa brániť nekalým praktikám, ako sa o pacienta postarať správne a ako čeliť invektívam, ako postupovať, ak iný poskytovateľ porušuje zákon alebo je jednoducho iba zlomyseľný.  Vypočujeme si rady advokátov, zdravotných poisťovní aj kolegov…

 

Kedy sa uskutočnia uvedené bloky na Kongrese SVLS 2022 v Šamoríne?

 

NEDEĽA 5.6.2022 kongresová sála VICTORY

10.30 – 11.30

Preskripcia podľa novely zákona č. 576/2011 Z.z. „o lieku“ a jej aplikačná prax…

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Monika Palušková,  PhD., MBA

 

… z pohľadu právnika a advokáta                                                             15 min.

JUDr. Pavol Cvik, špecialista na farmaceutické právo, advokát, Bratislava

… z pohľadu revízneho lekára                                                                    15 min.

MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA, prezidentka, Slovenská spoločnosť revízneho lekárstva, Bratislava

… z pohľadu všeobecného lekára                                                              15 min.

MUDr. Miriam Holendová, ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza

Diskusia                                                                                                                     15 min.

 

NEDEĽA 5.6.2022 kongresová sála VICTORY 

13.40 – 14.40    

Právna sebaobrana alebo ako spolupráca znalca a advokáta pomáha všeobecným lekárom. A výdavky hradí naše špeciálne poistenie Ambulancia pod ochranou     

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Iveta Malíková, MPH

 

Panelová diskusia                                                                                           60 min.

 doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra

MUDr. Iveta Malíková, MPH, súdny znalec, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, súdny znalec, konzultant ÚDZS, Nové Zámky

MUDr. Xénia Wöstmann, ambulancia všeobecného lekárstva, Streda nad Bodrogom

 

Témy: Ako účinne ochrániť svoju prax a byť v pohode? Prečo je nevyhnutná spolupráca právnik/advokát a súdny znalec v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo? Ukážeme si konkrétne prípady z ambulancie a správny postup lekára. Znalecký posudok, poistenie drahých prístrojov, prácu počas APS či prácu profesionálneho hovorcu v komunikácii s médiami v citlivých kauzách nám kryje na jednom mieste špeciálne poistenie Ambulancia pod ochranou – máte ho už tiež?    

  

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)