Pozvánka č. 3 – Kongres SVLS 2022 v Šamoríne: Deň sestry 2022

Pozývame Vás na najväčšie a odborne najvyššie cenené podujatie všeobecných lekárov na Slovensku – Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v kongresovom komplexe X-bionic sphere v Šamoríne.

Všeobecní lekári urobili v roku 2022 historický krok – vyrokovali sme si v dvoch zdravotných poisťovniach – VšZP a Union – úplne nový výkon pre sestry, ktorý je hradený nad rámec kapitácie. Pacientovi pomôže mať pod kontrolou svoj životný štýl a súvisiace civilizačné ochorenia.

Pod názvom EDU ho pre všetkých všeobecných lekárov na Slovensku odborne pripravila viceprezidentka SVLS/AVLS MUDr. Iveta Malíková, MPH. Obe zdravotné poisťovne výkon zazmluvnili tak, ako bol  predložený na rokovania medzi vedením AVLS a vedením VšZP a Union. Výkon je uhrádzaný v ambulanciách všeobecných lekárov – členov AVLS od 1.1.2022, resp. 1.4.2022.

Kolegovia, všeobecní lekári, priveďte svoje sestry na Deň sestry na Kongrese SVLS 2022 – vysvetlíme a v praxi im ukážeme, čo nový výkon EDU v ambulancii všeobecného lekára znamená a ako sa s ním správne pracuje.

Účasť Vašej sestry je kreditovaná 5 kreditmi, čo je potrebný počet kreditov pre sestru na celý rok 2022.

 

NEDEĽA 5.6.2022

DEŇ SESTRY  – odborný program začína od 9.00 hod.

Kongresová sála INNOVATION

Nový výkon pre sestru EDU – artériová hypertenzia
Lektor: MUDr. Jana Repáňová                    Workshop

Kompetencie sestry – edukácia pacienta s artériovou hypertenziou

Prestávka

Nový výkon pre sestru EDU – dyslipidémie
Lektor: MUDr. Iveta Malíková, MPH               Workshop
Nová kompetencia v ambulancii všeobecného lekára pre sestry EDU – dyslipidémie

Prestávka

Nový výkon pre sestru EDU – obezita
Lektor: MUDr. Bc. Juraj Kobyľák   Workshop
Úloha sestry v edukácii pacienta s obezitou

Obed – reštaurácia OLYM-PICK oproti registrácii

Pracovná zdravotná služba – základný manuál pre sestry
Lektori: MUDr. Peter Bakič, Anna Drahošová, Marek Drahoš
Anna Drahošová, ambulancia všeobecného lekárstva, PREVENTÍVA Klinika, Trnava
Marek Drahoš, ambulancia všeobecného lekárstva, PREVENTÍVA, Zavar
MUDr. Peter Bakič, ambulancia všeobecného lekárstva, PREVENTÍVA, Zavar
Workshop

Prestávka

Ambulantná prax v ošetrovateľstve
Lektor: MUDr. Anna Repovská
Prevencia kolorektálneho karcinómu, TOKS a úlohy sestry
MUDr. Anna Repovská, ambulancia všeobecného lekárstva, Trebišov
Vyšetrenie CRP v ambulancii – čo má vedieť sestra?
MUDr. Dominika Šafárová, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra
„Sme to, čo jeme…“
Mgr. Silvia Bubelínyová, ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza
Diskusia

Ukončenie Dňa sestry

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)