Pozvánka č. 6 – Kongres SVLS 2022 v Šamoríne: ePN a eZdravie. Kedy sa dočkáme plnej funkčnosti?

Pozývame Vás na najväčšie a odborne najvyššie cenené podujatie všeobecných lekárov na Slovensku – Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v kongresovom komplexe X-bionic sphere v Šamoríne.

Minulý rok sme požiadali predstaviteľov Sociálnej poisťovne o predstavenie dát z dvoch kovidových rokov 2020 a 2021, ktoré takmer úplne paralyzovali primárny kontakt predovšetkým z dvoch dôvodov.

Prvým boli desaťtisíce hodín telefonátov vystrašených pacientov, ktoré zahltili ambulancie všeobecných lekárov. Druhým dôvodom chaos a niekedy aj niekoľkokrát denne sa meniace pravidlá vypisovania tlačív o práceneschopnosti, ktoré nemocnice a ambulancie v oboch kritických rokoch stále vystavovali v papierovej podobe, čo im uberalo obrovské množstvo času, ktoré mohli miesto zbytočnej dinosaurej byrokracie lekári a sestry radšej venovať diagnostike a liečbe pacientov. Papiere, papiere, papiere…

Zákon o elektronickom tlačive o práceneschopnosti (ePN) sa už pomaly zdá ako fatamorgána na púšti – kdesi ďaleko sa objavuje nádejný obraz, avšak nikto nevie, čo je skutočnosť a čo prelud. Nie je jasné, čo a kedy bude a nie je jasné ani to, za koľko. A už vôbec nie je jasné, kto to všetko zaplatí…

Dátum, kedy sa má ePN po mnohých problémoch a odkladoch spustiť, je 1.6.2022. Aj preto si SVLS pozvala do “horúcich” kresiel na Kongres SVLS 2022 predstaviteľov Sociálnej poisťovne a NCZI –  dvoch štátnych inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za sprevádzkovanie a prevádzku ePN.

Druhou oblasťou, ktorá bude SVLS zaujímať, je eZdravie. Kedy bude funkčný plne funkčný eLab, elektronické žiadanky na vyšetrenia. Čo je pravdy na tom, že štát chce zaviesť objednávkový systéme do ambulancií VAS aj ŠAS a čo to znamená? Na čo je ďalší štátny objednávkový systém, keď sú ich na trhu desiatky?

 

Čo konkrétne sa bude SVLS pýtať NCZI a Sociálnej poisťovne? 

 

NEDEĽA 5.6.2022 kongresová sála VICTORY

12.30 – 13.30

ePN a eZdravie – spoločný blok Sociálnej poisťovne, Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)         

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Martina Jandzíková

 

Panelová diskusia                                                                                           60 min.

 

JUDr. Milan Kučo, vedúci, Oddelenie právnej agendy a metodiky, Sociálna poisťovňa, Bratislava

Ing. Mária Mesarošová, špecialista systémových analýz, Odbor lekárskej posudkovej činnosti, Sociálna poisťovňa, Bratislava

Mgr. Roman Miškovič, poverený riadením, Odbor stratégie, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava

Ing. Marian Bielik, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava

 

Témy:   ePN – aktuálna situácia a jej zavedenie do praxe. Ako a kedy bude sfunkčnená ePN vo všetkých ambulantných a nemocničných programoch? Ako sú pripravené na zavedenie ePN v nemocniciach, ako sú pripravení zamestnávatelia a Sociálna poisťovňa? Ako budú zavzatí do systému poistenci-zamestnanci? Ako bude komunikovať PZS so Sociálnou poisťovňou? Ako je projekt finančne krytý a aké budú platby pre PZS?

eZdravie – rozširovanie funkcionalít a ich využitie. Kedy budú k dispozícii plne funkčné dlho očakávané funkcionality, napr. eLab, eVýmenný lístok a iné elektronické žiadanky na vyšetrenia, napr. na RTG hrudníka alebo USG brucha? Štát chce zaviesť objednávací systém na poskytovanie zdravotnej starostlivosti – má význam v praxi a čo tým chce štát dosiahnuť? 

    

MUDr. Monika  Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)