Prečo sú zmeny v predpisovaní liekov prínosom pre pacientov aj lekárov?

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

ako prišiel nový rok, očakávali sme  zmeny, novoty, vylepšenia.

Nový rok teda priniesol novelizáciu,ktorá v podstate len potvrdzuje povinnosti ošetrujúceho lekára vykonať svoju prácu komplexne,od vyšetrenia pacienta až po  jeho vybavenie receptom,žiadankou. Ako všeobecný lekár musí dodržať ,podmienky dané zákonom a zmluvami s poisťovňami,tak sú povinní aj ostatní lekári vykonať úkony, smerujúce  k vyriešeniu pacienta komplexne. Preto je prekvapivé, že uvedená novela bola vôbec potrebná. A ešte vyvolala aj takú vlnu negatívnych emócií a zbytočných útokov.

V dobe, kedy sme všetci preťažení a očakávame ďalšiu kovidovú smršť, by sme mali skôr dbať na to,aby  každý jeden  lekár v systéme urobil svoju prácu na 100%. Či je všeobecný lekár alebo špecialista. Ak všeobecný lekár doteraz zvládal predpis svojej liečby, prevencie, pracovné prehliadky,vypisovanie dokumentov pre SP, ÚPSVaR, ak sme riešili pacientov v prvej a druhej vlne, vypisovali ručne tlačivá PN v stovkách, očkujeme, testujeme, robíme predoperačné vyšetrenia a stihli  sme pritom aj „delegovanú“ preskripciu od špecialistov, vyhoreli sme celkom dosť. Je to málo? Nemyslím.

Prečo je novela prínosom pre pacientov aj ambulancie?

Preto, ak novela odbremenila všeobecné ambulancie aj pacientov od zbytočnej byrokracie, ktorá je už roky daná zákonom všetkým rovnako, ak zabezpečila pacientovi po prepustení na 30 dní doporučenú liečbu, je to veľký krok vpred. Pri ťažkej  dostupnosti špecialistu skôr uľahčenie pacientovi. Recepty elektronicky,repetatur recepty,repetatur poukazy uľahčujú pacientovi prístup k svojej liečbe.Doteraz delegovanú preskripciu zákon umožňoval v takej forme, že,bohužiaľ, si to mnohí kolegovia špecialisti vysvetľovali ako našu povinnosť. Neraz  sa stalo, že pacient rovno prichádzajúc od špecialistu zaklopal na naše dvere,aby  sme  predpísali doporučenú liečbu. A my sme propacientsky delegovanú preskripciu “plnili”. Bez administratívnej sily navyše, bez požiadavky na jej zaplatenie, v snahe pomôcť… Denne sme takto strácali drahocenný čas, ktorý chýbal na našu vlastnú prácu, na prevencie, na uplatnenie nových kompetencií v prospech našich pacientov. Niekedy to bola hodina, inokedy viac.

Očakávam od odborných spoločností propacientsky systém poskytovania starostlivosti, jeho komplexné vybavenie. Očakávam, že odborné spoločnosti  pochopia, že ak má byť všeobecný lekár pre dospelých manažér pacienta v systéme, máme sa venovať jeho manažovaniu, nie tomu, prečo nebol vybavený komplexne v odbornej ambulancii. To sú dve premenné, predpis  „delegovanej“  liečby “nemlátom” nie je manažment.

Predpis lieku a úpravu liečby musí riadiť ten, kto ju indikoval

Dôležitá je zodpovednosť lekára za liečbu aj za jej monitorovanie či zmenu. Všeobecný lekár pre dospelých neraz dostal pokutu za recepty „delegovanej preskripcie“, ak neboli dodržané indikačné obmedzenia lieku, ktoré, mimochodom, nerešpektoval indikujúci špecialista. Situáciu neriešia ani pokrivené návrhy z minulosti, že za predpísaný recept by mal niesť zodpovednosť indikujúci lekár… Všeobecný lekár a špecialista sa o pacienta starajú v rámci svojej špecializácie. Nie sú si navzájom podriadení ani nadriadení. Ich spoločným záujmom je správna liečba, za ktorú zodpovedá ten, kto ju indikuje a predpisuje. Poukazovali sme na to dlhodobo, diskutovalo sa, ale nakoniec problém v minulosti vždy zapadol do najspodnejšej zásuvky stola…

Verím, že s novým rokom svitne nádej, že všetci si budeme robiť svoju prácu naplno. Novela zákona je iba potvrdením toho, čo tu už dlhé roky bolo platné, len sa celkom nedodržiavalo. Ako sa hovorí, nech si každý uprace pred vlastným prahom. Bude sa nám oveľa ľahšie spolupracovať na nových veciach. Vedno – všeobecní lekári aj špecialisti.

Čakajú nás podľa všetkých predpovedí krušné chvíle,omikron asi preverí každého.Tak prajem všetkým veľa síl,aby sme si navzájom pomohli a nie sa potápali.

Nakoniec ešte spomeniem na kolegov, ktorí sa zmien nedožili, a mali týmto smerom veľké plány. Držme si palce!

 

Autor: MUDr. Slávka Trojáková, všeobecná lekárka pre dospelých, Žilina

Foto: fotolia.com