Predoperačné vyšetrenia od 19.5.2020 vykonávajú všeobecní lekári v štandardnom režime

Od 19.5.2020 (utorok) sa ruší 14-dňová karanténa pred elektívnymi operačnými a invazívnymi zákrokmi. Súčasne sa predoperačné vyšetrenia vracajú do ambulancií všeobecných lekárov, pediatrov a internistov v štandardnom režime.

Milí kolegovia, všeobecní lekári, ešte raz Vám v mene SVLS/AVLS ďakujeme za obrovskú podporu pri návrate predoperačných vyšetrení do našich ambulancií a veľké množstvo mailov, ktoré ste nám cez víkend poslali.

Od zajtra 19.5.2020 vykonávajte predoperačné vyšetrenia tak, ako ste zvyknutí a čo najskôr inštruujte pacientov o tejto pozitívnej zmene.

Indikovanie vykonávania testu COVID-19 je v kompetencii všeobecného lekára, pneumológa a infektológa. Pokiaľ by lekár z nemocnice, kde sa má elektívny operačný zákrok, resp. invazívny zákrok vykonať, toto vyšetrenie žiada, treba ho informovať o uvedenej skutočnosti. Súčasne mu treba oznámiť, že aj mimo pandémie nového koronavírusu pri akejkoľvek infekcii dýchacích ciest všeobecný lekár, pediater alebo internista takýto zákrok skontraindikuje a predoperačné vyšetrenie nebude vykonané až do vyliečenia pacienta.

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme všetkým všeobecným lekárom za veľkú pomoc a podporu a za to, že sme spoločným úsilím vrátili časť našej práce do normálnych koľají.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)