Pribudne ďalšia téma Akadémie? Áno, ako každý rok. Už onedlho

Akadémie medicínskeho vzdelávania sú už renomovanou značkou. A sme na ňu hrdí. V Európe nič porovnateľné pre všeobecných lekárov neexistuje.

Rovnako sme hrdí aj na našich špičkovo pripravených a vykaučovaných lektorov. Stretávate sa s nimi nielen na Akadémiách, ale aj na Kongrese SVLS v Šamoríne – Čilistove a na vzdelávacích podujatiach v gescii SVLS/AVLS. Ako prednášajúci alebo vyučujúci sú zárukou absolútnej profesionality, odbornosti a koučingom získali špičkové prezentačné zručnosti.

Každá Akadémia vyžaduje okolo 1000 hodín základnej prípravy vrátane “vymyslenia” celého konceptu, ktorý je zakaždým originálny. Práca na nej si vyžaduje veľké nasadenie a Nápad je však iba začiatkom. Treba ho rozpracovať, zosúladiť s programom na takmer tri dni, veľa faktov si naštudovať, vybrať pre vás tie najpodstatnejšie, pripraviť prezentácie, vytvoriť a vytlačiť všetky materiály, zosúladiť a vyvzdelať lektorský tím … A čo je dôležité – každý z lektorov sa venuje príprave Akadémie aj vzdelávaniu svojich kolegov počas nej vo svojom voľnom čase. To je naozaj veľká vec …

Pomyslite si na toto všetko, keď si budete ukladať materiály, ktoré dostanete na Akadémiách, do svojich foldrov … Je v nich invencia všeobecných lekárov – našich kolegov a mnoho, naozaj veľmi mnoho ich práce. V prospech nášho odboru a nás všetkých – aby sme vedeli viac, aby sme mali viac zručností a aby sme si zarobili svojou múdrou prácou viac ako kedykoľvek predtým. Naše súčasné faktúry sa nedajú porovnať s faktúrami spred štyroch-piatich rokov … Sme spoločne na naozaj dobrej ceste. Je to ovocie toho, že sme si v tom období systém dobre nastavili a vytrvali sme. Sú to plody našej tvrdohlavosti aj umu. A bude to ešte lepšie …

Všetky informácie o Akadémii medicínskeho vzdelávania vrátane fotografií, videí a tém nájdete na www.akademialekarov.sk

Bude nové fórum Akadémie? Isteže. Opäť zábavné a zamerané na našu prax

Každý rok prichádzame s novou témou a novým fórom Akadémie. Budúci rok máme pre všeobecných lekárov pripravené ako novinku Fórum artériovej hypertenzie – modul II. V roku 2015 sme začínali Akadémie Fórom artériovej hypertenzie – modul I.  Odborné usmernenie na manažment hypertonikov, ktoré sme si sami napísali v roku 2014 (a čuduj sa svete, bolo Ministerstvom zdravotníctva SR schválené 🙂 ), bolo vtedy na svete už rok. Uplynuli ďalšie tri roky a artériová hypertenzia je konečne zazmluvnená vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Že to trvalo dlho? Vôbec nie. Je to “normálny polčas rozpadu byrokrata”.

Všeobecní lekári (okrem členov ZAP-u) majú už od 1.7.2018 výkony artériovej hypertenzie hradené vysoko nad rámec kapitácie. Keďže od leta tohto roku vďaka právne a odborne bezpečnému manažmentu hypertonikov na naše účty pribúdajú mesačne stovky eur, rozhodli sme sa vytvoriť novú Akadémiu venovanú práve artériovej hypertenzii.

Prečo Artériová hypertenzia – modul II?

Pretože treba všeobecným lekárom “oprášiť” staršie zručnosti a naučiť ich nové “vychytávky” pre prácu v našich ambulanciách. V lete sme si vyrokovali historicky prelomové nové výkony, ktoré súvisia s artériovou hypertenziou, za ktoré si môžeme opäť slušne zarobiť. Na jeseň sme obišli celé Slovensko, aby sme si vysvetlili súvislosti. Overili sme si, že sa ešte je čo učiť. A čo je lepšie, než keď my sami učíme samých seba? Nikto našej vlastnej práci a jej úskaliam nerozumie lepšie ako my. Internista, kardiológ ani iný -óg nemá ani potuchy, ako to u nás funguje. Preto nás budú učiť ako obyčajne naši vlastní múdri kolegovia, naši špičkoví lektori. Každý z nich je všeobecný lekár v ambulancii a každý z nich to, čo učí, aj každý deň robí. Zažili ste ich, poznáte, ako skvele dokážu kolegom vysvetliť všetko, čo potrebujú. Žiadna “vata”, žiadna mitochondriálna úroveň. Všetko do praxe, všetko na jednom mieste.

Kedy začneme prípravy? Už onedlho

Od 4.12. do 12.12.2018 budeme pre Vás intenzívne pripravovať podklady pre novú Akadémiu, Fórum artériovej hypertenzie – modul II. Treba všetko vymyslieť, zhromaždiť materiály, vytvoriť nové, pripraviť registráciu a potom nastúpi intenzívna príprava našich lektorov. Na našich stretnutiach je vždy fantastická atmosféra, ako vidíte aj na našich fotografiách … Sme skvelý tím a je to vidieť.

Budúci rok bude minimálne šesť Akadémií – v ponuke sú moduly venované artériovej hypertenzii (modul II), dyslipidémiám, kardiálnemu zlyhávaniu aj EKG (vybrané kapitoly). Termíny a názvy modulov zverejníme v nasledujúcich týždňoch na www.akademialekarov.sk

A máme ešte zopár ďalších noviniek. Onedlho sa s vami aj o ne podelíme …

Foto: Koučing lektorov a ukončenie jednej z Akadémií

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS