Prihláste svoj poster na Kongres SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove: podeľte sa o svoje skúsenosti s kolegami

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

máte zaujímavú kazuistiku zo svojej praxe? Našli ste zaujímavé fakty a chcete sa o nich kolegom dať vedieť? Či ste autormi originálnej špecializačnej/atestačnej práce zo všeobecného lekárstva?

Ste mladý všeobecný lekár, rezident, medik alebo skúsený lekár z praxe a chcete sa s kolegami podeliť o svoje skúsenosti a vedomosti, nenašli ste však doteraz “guráž” prednášať alebo pripraviť workshop? Nevadí. Skúste začať posterom – posterová sekcia na Kongrese SVLS 2020 je tu aj pre vás.

 

Knižnica SVLS – encyklopédia vedomostí a skúseností všeobecných lekárov na Slovensku

SVLS prichádza medzi všeobecných lekárov opäť s novinkou – od roku 2018 spoločne vytvárame našu vlastnú Knižnicu SVLS/AVLS.  Nastal čas ju predstaviť v komplexnej podobe. Jej súčasťou sú už v súčasnosti desiatky posterov a článkov, ktoré sme Vám predstavili počas Kongresov SVLS v Šamoríne – Čilistove. Obsahuje zaujímavé kazuistiky, právne analýzy či atestačné práce našich rezidentov, ktoré prinášajú skvelé podnety a riešenia situácií v našej každodennej praxi. Každý si nájde oblasť, ktorá ho zaujíma a naisto objaví novinky, o ktorých si rád prečíta viac informácií.

 

Prihláste svoj poster na Kongres SVLS 2020 – prispejte ním do spoločnej Knižnice SVLS

Posterová sekcia Kongresu SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove je otvorená pre všetkých všeobecných lekárov na Slovensku vrátane našich rezidentov. Zaslané postery posúdi Výbor SVLS a najzaujímavejšie zaradí do posterovej sekcie. Následne budú uverejnené a počas celého Kongresu SVLS 2020 dostupné v inovatívnych elektronických kioskoch pred hlavnou kongresovou sálou.

Úspešní autori prijatých posterov majú už tradične voľný vstup na všetky kongresové dni. Výbor SVLS spomedzi uverejnených posterov vyberie jeden, ktorého autorovi bude udelené ocenenie Najlepší poster Kongresu SVLS 2020.

 

Ako vytvoriť poster a dokedy ho zaslať?

Ak máte zaujímavú kazuistiku alebo článok, zašlite nám ho do 10.8.2020 na info@svls.sk

Pokiaľ ste článok či kazuistiku ešte nikdy nepripravovali, vôbec nič sa nedeje – radi Vám poradíme a pomôžeme spoločne zas urobiť osožnú vec pre všetkých všeobecných lekárov na Slovensku. Takto si vieme vzájomne poradiť a odovzdať skúsenosti.

 

Autor: MUDr. Martina Jandzíková, predsedníčka Posterovej sekcie Kongresu SVLS 2020

Foto: SVLS/AVLS