Pripravujeme pre vás novú Akadémiu – Fórum artériovej hypertenzie modul 2 …

Celý minulý víkend sme pre vás pripravovali ďalšiu novú Akadémiu medicínskeho vzdelávania na rok 2019. Bude to Fórum artériovej hypertenzie modul 2. Prípravná fáza je vždy nesmierne náročná a zložitá, pretože obsah aj formu treba v každom module zakaždým nanovo nastaviť. Príprava od úplného začiatku až po realizáciu novej Akadémie si vyžaduje vyše 1000 človekohodín. Vrátane intenzívneho koučingu našich priateľov a kolegov z radov všeobecných lekárov. Aj preto sú z nich dnes žiadaní špičkoví lektori.

Populárne Akadémie už absolvovalo vyše 2000 účastníkov. Ako sa pravidelne dozvedáme, mnohým všeobecným lekárom už  Akadémie zásadne zmenili spôsob práce a počas nich získané vedomosti im rýchlo zvyšujú aj ich príjmy v ambulanciách …

V príprave pokračujeme tento aj budúci víkend a následne aj počas viacerých týždňov v roku 2019.

Budúci rok bude 6 Akadémií. Okrem Fóra artériovej hypertenzie modul 2 v roku 2019 pre vás pripravujeme aj Fórum dyslipidémie a Fórum kardiálneho zlyhávania. Samozrejme, bude to aj mimoriadne vysoko oceňovaný a prestížny Kongres SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove (15.5.2019-18.5.2019).

A pripravujeme pre všeobecných lekárov v roku 2019 ešte dve skutočné prekvapenia, ktoré naisto veľmi potešia … 🙂

Držte nám palce, aby sme všetko stihli a mali sme zo spoločného vzdelávania a jeho výsledkov (aj na našich faktúrach 🙂 ) radosť ako vždy za posledných niekoľko rokov …

Je už nespochybniteľne jasné  – spoločne sme naozaj veľmi silní.

Zdroj: AVLS/SVLS

Foto: AVLS/SVLS