Príroda sa ponáhľa, už je tu aj peľ lipnicovitých tráv

Druhové spektrum peľu v ovzduší sa v minulom týždni rozšírilo o peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých a v teplejších oblastiach Slovenska aj o peľ pŕhľavovitých rastlín. Peľová sezóna brezy prešla svojim vrcholom, ale naďalej dosahovala veľmi vysoké denné koncentrácie na väčšine územia. „Vysoké denné koncentrácie  dosahoval aj peľ duba a buka. Najvyššie koncentrácie peľu brezy zachytili   monitorovacie stanice v Banskej Bystrici, v Žiline a v Košiciach. Najvyššie denné koncentrácie peľu buka zachytila monitorovacia stanica v Žiline, až 1 138 peľových zŕn  v metri kubickom vzduchu, ale aj v Banskej Bystrici a v Košiciach. Klesli denné koncentrácie peľu jaseňa i hrabu.  V ovzduší sa ešte vyskytoval  peľ drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých ,  peľ vŕby, javora,  smrekovca, orecha, platanu a brestu. Monitorovacie stanice v Bratislave a Banskej Bystrici však už zachytili prvý peľ tráv z čeľade lipnicovitých“, zdôraznila RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Dodala, že spóry húb (plesní)  zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali len nízke koncentrácie.

Breza prešla vrcholom peľovej sezóny, ale  kvitne ešte na celom území Slovenska. Peľ brezy je momentálne najsilnejším a najvýznamnejším alergénom , ale pomaly sa k nemu začne pridávať peľ tráv z čeľade lipnicovitých, ktorý postupne zaujme jeho miesto na ďalšie týždne.  „Očakávame, že peľ brezy  bude ešte  dosahovať vysoké denné koncentrácie najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska predpokladáme opäť mierny pokles denných hladín peľu brezy, ktoré sa ešte udržia v alergologicky významných koncentráciách“, konštatovala RNDr. Lafférsová. V ovzduší sa okrem peľu brezy bude vyskytovať peľ topoľa, jaseňa, vŕby, javora, hrabu, duba, buka, orecha, platanu, brestu a pŕhľavovitých rastlín . Zvýšia sa denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný najmä nočným ochladením a lokálne zrážkovou činnosťou.

Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica