Rokovania so zdravotnou poisťovňou Dôvera pokračujú

Rokovania so zdravotnou poisťovňou Dôvera nie sú ukončené.

Vzhľadom na to, že na základe právnej aj ekonomickej analýzy AVLS/SVLS má návrh dodatku zdravotnej poisťovne Dôvera značné právne aj vecné rezervy, naďalej o ňom rokujeme.

Autor: Monika Palušková

Foto: fotolia.com