Rozpočtová rada ukázala vlastný model šírenia nákazy, vrchol očakávajú o dva týždne

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vytvorila vlastný model šírenia infekcie COVID-19, ktorý vo štvrtok večer zverejnila ako prílohu svojej analýzy dôsledkov protiepidemických opatrení.

Na rozdiel od poslednej aktualizácie modelu Inštitútu zdravotnej politiky očakávajú analytici rozpočtovej rady vrchol nákazy oveľa skôr, majú však rovnaké závery v odhade počtu infikovaných v čase vrcholu. Aj RRZ odhaduje, že deklarované kapacity slovenských nemocníc by mali v každom momente vystačiť pre potreby nakazených ochorením COVID-19.

Základné zistenia modelu RRZ:

„Na vrchole epidémie (v prvej polovici mája) očakávame, že by mohlo byť infekčné približne 1 promile populácie (6300 osôb), z ktorého veľká časť bude nezachytená systémom. Denný nárast v počte nových infekcií vrátane tých nezachytených bude kulminovať na hodnote okolo 600 osôb.“

„Po prepočítaní týchto hodnôt na počty pacientov zachytených systémom vyplýva, že na vrchole môžeme očakávať približne 250 pacientov hospitalizovaných s potvrdeným COVID-41, pričom starostlivosť JIS/ARO bude vyžadovať maximálne pätina z nich. V domácej liečbe bude približne 1600 osôb, z nich približne tretina nebude javiť príznaky ochorenia, zvyšok len mierne.“

K porovnaniu posledného modelu Inštitútu zdravotnej politiky a modelu RRZ: „Zvyšujúca sa prognostická presnosť vo verziách modelu IZP je zrejmá. RRZ v tejto fáze rámcovo súhlasí s hlavnými závermi poslednej zverejnenej verzie počtom infikovaných, zaťaženosťou zdravotníctva a odporúčaniami. Nezhodujeme sa s umiestnením vrcholu v počte aktívnych nakazených, keďže na základe nášho modelu si myslíme, že ten bude realizovaný výrazne skôr – v prvej polovici mája.“

Čo odporúča RRZ: „Výsledky nášho modelu hovoria, že infekcia by mala v tomto období vrcholiť a počet infikovaných ľudí by mal v najbližších týždňoch klesať. Tento predpoklad je podmienený udržiavaním vyšších hygienických štandardov, ktoré je možné udržať aj s otváraním ekonomiky. Vzhľadom na skutočnosť, že zlepšenie pandemickej situácie bolo dosiahnuté potlačením šírenia vírusu a nie imunizáciou obyvateľstva, odporúčame udržiavať vysokú mieru testovania najmä u symptomatických ľudí a ďalej zlepšovať metódy inteligentného testovania. Prípadná akcelerácia infekcie by tak mohla byť rýchlo detekovaná a mohli by sa včas prijať menej invazívne a ekonomicky menej nákladné opatrenia.“

Celý článok nájdete na https://e.dennikn.sk/1878215/rozpoctova-rada-ukazala-vlastny-model-sirenia-nakazy-vrchol-ocakavaju-o-dva-tyzdne/

Zdroj: dennike.sk

Foto: fotolia.com