RÚZ: Predsedníčkou Podvýboru pre zdravotníctvo a sociálne služby je M. Palušková a podpredsedníčkou A. Ghannamová

Dňa 4.6.2024 sa uskutočnilo historicky prvé zasadanie Podvýboru pre zdravotníctvo a sociálne služby Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Uskutočnili sa na ňom aj voľby do jeho vedenia.

Predsedníčkou podvýboru, ktorý sa bude venovať  zdravotníctvu a sociálnej problematike v tejto významnej zamestnávateľskej organizácii, sa stala Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a podpredsedníčkou Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSSVSR). 

Zasadania sa zúčastnil aj 1. viceprezident RÚZ Mário Lelovský a generálny sekretár RÚZ Martin Hošták.

“Vďaka RÚZ vznikol Podvýbor pre zdravotníctvo a sociálne služby, čo považujeme za mimoriadne dobrú správu pre zamestnávateľov, pacientov aj klientov, ktorí využívajú zdravotnícke a sociálne služby,” povedala Monika Palušková, novozvolená predsedníčka podvýboru. “Cieľom je ochrana zamestnávateľov v oboch oblastiach, ktoré sú pre občanov Slovenska nesmierne dôležité a využívame ich v rôznych podobách denne takmer všetci. Prišiel čas otvoriť témy, ktoré Slovensko trápia a ponúknuť riešenia, ktoré vychádzajú z dokonalej znalosti praxe v zdravotníctve a sociálnej oblasti. Podvýbor disponuje špičkovými odborníkmi, ktorí majú záujem veci zmeniť v prospech občanov Slovenska.”

Ako ďalej uviedla, vzhľadom na vynikajúcich expertov, ktorých sa RÚZ podarilo zjednotiť v práci na dôležitých projektoch a témach, možno očakávať konkrétne výsledky ich práce v prospech občanov Slovenska vo veľmi krátkej dobe. Už na prvom zasadaní si členia rozdelili prvé úlohy a v najbližších dňoch na nich začnú pracovať.

Zdroj: SVLS

Foto: RÚZ