S výsledkami prepoisťovacej kampane sú spokojné dve zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) rovnako ako Union zdravotná poisťovňa (ZP) sú s výsledkami prepoisťovacej kampane spokojné. Naopak, ZP Dôvera tohtoročnú kampaň vníma ako “veľmi neštandardnú”. Zdravotnú poisťovňu zmení od nového roka takmer 152.000 poistencov.

Najviac z nich, a to takmer 55.000, pribudne do štátnej VšZP. Úspech pripisuje aj novému manažmentu či dobre nastavenej stratégii. “Tento pozitívny trend teraz vyústil do tohtoročné kladného salda takmer plus 9000 poistencov a najlepšieho výsledku spomedzi všetkých zdravotných poisťovní na trhu,” povedala manažérka oddelenia komunikácie Eva Peterová.

Poistencom sľubuje skvalitnenie existujúcich služieb a nové konkurencieschopné produkty, zlepšenie komunikácie s poistencami, platiteľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a efektívne hospodárenie s verejnými zdrojmi. Dôležitú úlohu zohrala podľa štátnej ZP aj reklamná kampaň. Tou sa podľa Peterovej podarilo podporiť obraz modernej rodinnej poisťovne využívajúcej najnovšie technológie na komunikáciu so svojimi poistencami.

Najväčšia súkromná ZP Dôvera na otázku TASR, ako vníma výsledky tohtoročnej prepoisťovacej kampane, uviedla, že v posledných septembrových dňoch dostala tisícky žiadostí o späťvzatie prihlášky. Predpokladá, že išlo o koordinované aktivity, najmä pri prepoisťovaní marginalizovaných skupín obyvateľstva.

PR špecialista Dôvery Matej Štepianský pripomenul, že ide o čiastkový výsledok, ktorý hovorí o tom, koľko poistencov sa rozhodlo zmeniť zdravotnú poisťovňu do 30. septembra. „Rozhodujúci údaj o náraste poistencov v našom poistnom kmeni budeme poznať 1. januára 2022. Už dnes však môžeme očakávať, že podiel poistencov na Slovensku, ktorí budú poistení v ZP Dôvera, opäť narastie,“ uviedol.

Riaditeľka sekcie zdravotného poistenia a členka predstavenstva Union zdravotná poisťovňa Elena Májeková tiež víta každoročný nárast poistencov. Tento rok zaznamenali najmenej odchádzajúcich poistencov za posledné roky. “To nám ukazuje, že existujúcich poistencov sme utvrdili v tom, že si pre seba vybrali tú najlepšiu zdravotnú poisťovňu. Zároveň sa nám vďaka celoročnej poctivej práci podarilo osloviť vyše 46.000 nových klientov. Z výsledku sa tešíme a zároveň úprimne ďakujeme našim verným klientom za ich priazeň,” povedala.

Union ZP mala síce podľa jej slov vyššie ambície, no myslí si, že dosiahla dobrý výsledok aj v mimoriadne náročných časoch pandémie a tvrdom konkurenčnom prostredí. „Táto prepoisťovacia kampaň je dôkazom toho, ako veľmi je na trhu dôležitá konkurencia a čo všetko môže vďaka nej klient získať,“ dodala Májeková.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com