Situácia je alarmujúca: Dlh štátnych nemocníc je takmer 679 miliónov EUR

Dlh univerzitných a fakultných nemocníc bol ku koncu októbra vyše 678 miliónov eur. Vyplýva to z informácie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k opatreniam v zdravotníckych zariadeniach. Náklady nemocníc nie sú podľa rezortu dlhodobo v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní.

Rezort ozrejmil, že najviac peňazí dávajú nemocnice na mzdy. “Podiel osobných nákladov v pomere k výnosom od zdravotných poisťovní sa medziročne neustále zvyšuje a významne komplikuje situáciu pri zlepšovaní finančnej kondície nemocníc,” skonštatoval. Poukázal na to, že podiel v roku 2020 predstavoval v priemere 77 percent, v roku 2021 zase 85 percent a za obdobie január až október 2022 je to v univerzitných nemocniciach 90 percent, priemerne 84 percent.

Zvyšovanie podielu podľa rezortu spôsobuje najmä platový automat a zvýšenie na základe kolektívnych zmlúv. “Ich priemerný podiel na ročnej cene práce za 13 univerzitných a fakultných nemocníc je na úrovni približne 25 percent,” podotkol. Upozornil, že platové zvýhodnenia formou kolektívnych zmlúv sú však nevyhnutné pre stabilizáciu personálnych kapacít. Negatívny vplyv v rámci nákladov v roku 2022 bude mať podľa neho extrémne zdražovanie elektriny a plynu.

Ministerstvo deklarovalo, že situáciu a vývoj monitoruje a realizuje opatrenia na zníženie zadlženosti. Upozornilo, že väčšina z nich je komplexná a dlhodobá. “Udržateľné zastavenie zadlžovania štátnych nemocníc je systémový krok, ktorého základné predpoklady budú naplnené implementáciou optimalizácie siete nemocníc a DRG ako platného úhradového mechanizmu v kombinácii s dofinancovaním sektora zdravotníctva ako takého,” zdôraznilo.

Medzi potrebné opatrenia podľa neho patrí okrem iného aj zriadenie verejných lekární v nemocniciach, ktoré tržbami významne prispievajú k zlepšovaniu hotovostnej bilancie. Rezort priblížil, že ďalšou projektovou aktivitou je tiež zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com