Skorá registrácia na Kongres SVLS 2023 v Šamoríne je otvorená už iba do 15.3.2023!

Milí priatelia, všeobecní lekári,

V dňoch 4.5. – 7.5.2023 sa uskutoční Kongres SVLS 2023 v Šamoríne. Kongres spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je tradične najväčším medicínskym podujatím aktuálneho kalendárneho roku. Už teraz je záujem o Kongres SVLS 2023 tak vysoký, že sa všetci stretneme v rozľahlom komplexe X-bionic sphere v Šamoríne , ktorý je momentálne jediným miestom na Slovensku, kde sa zmestíme. Na Kongrese SVLS 2023 je pripravený vynikajúci odborný program zameraný na ambulantnú prax. Tešíme sa na priateľskú atmosféru, prínosné pracovné diskusie, pokoj a výbornú náladu. Ako vždy, keď sa stretnú odborníci, ktorí si majú čo povedať, a dobrí priatelia.

Pre účastníkov je k dispozícii  1200 bezplatných parkovacích miest, stravovanie v 4 reštauráciách, ubytovanie v hoteli X-bionic sphere  a v okolí.

Pri tak veľkom počte účastníkov myslíme na všetko tak, aby sme sa všetci cítili na kongrese komfortne a mali sme dostatok priestoru sa venovať odbornému programu a novinkám v našej ambulantnej praxi v príjemnej atmosfére.

Registrácia na Kongres SVLS 2023 v Šamoríne prebieha on-line na stránke : www.svlskongres.sk

Skorá registrácia na Kongres SVLS 2023 je otvorená do 15.03.2023

Hlavnou témou Kongresu SVLS 2023 sú Dyslipidémie – nové výzvy pre všeobecných lekárov. Ide o najhorúcejšiu odbornú tému roku 2023 predovšetkým v súvislosti s návrhom prierezového multiodborového Štandardného diagnostického a terapeutického postupu na komplexný manažment dospelého pacienta s dyslipidémiou vrátane stanovenia kardiovaskulárneho rizika v ambulantnej praxi, ktorý už bol Ministerstvu zdravotníctva SR zaslaný a čaká sa na jeho schválenie. Veľké poďakovanie patrí všetkým odborníkom v autorskom tíme, ktorí venovali jeho príprave svoje vedomosti a čas – všeobecným lekárom, angiológom, internistom, diabetológom, klinickým biochemikom, endokrinológom a revíznym lekárom.  Spoločná práca na ňom trvala od 1.2.2022, teda viac ako rok. O to viac nás všetkých teší moderný dizajn štandardu založený na medicíne dôkazov, spolupráci a jeho štruktúra zameraná na rýchlu implementáciu do praxe.

Druhým zásadným faktom je zrušenie preskripčných obmedzení na perorálne hypolipidemiká od 1.2.2023. Pracovali sme na tomto kroku viac 6 rokov rokov, posledný rok veľmi intenzívne. Odborne, bez zbytočnej medializácie. Nie je náhoda, že štandard aj zrušenie preskripčných obmedzení na perorálne hypolipidemiká uzreli svetlo sveta naraz. Rozumiem, že mnohým kolegom sa to zdá dlho, ale takto to na Slovensku v súčasnosti je. Práve preto postupne hľadáme a nachádzame cesty, ako dostať do medicínskej praxe vysokú odbornosť na základe medicíny dôkazov, spoluprácu a aj zdravý rozum. V prospech pacienta aj našich ambulancií.

Na všetky tieto kroky nadväzuje aj séria špičkového vzdelávania pod odbornou garanciou SVLS. Už o niekoľko týždňov privítame frekventantov na mimoriadne obľúbených Akadémiách – máme pre nich úplne novú Akadémiu dyslipidémií 3. Učiť budeme v súlade s novými poznatkami vedy a našej praxe. Bude aj obľúbená Lekárska izba SVLS/AVLS. Opäť to bude aj zábava. Marcová Akadémia dyslipidémií sa obsadila do troch hodín po začatí registrácie. Pripravujeme preto ďalšiu, aby sme uspokojili obrovský záujem kolegov, ktorí sa na ňu nedostali – termín a registráciu zverejníme čoskoro.

Veľmi nás teší úzka spolupráca medzi SVLS a novozriadeným Ústavom všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Otvára sa tak perspektíva špičkového pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania nielen s najväčšou odbornou spoločnosťou na Slovensku, ale aj rešpektovanou európskou spoločnosťou učiteľov všeobecného lekárstva EURACT EUROPE či EUROPREV-om. A tento rok nás čaká ešte ďalšia unikátna vzdelávacia a spoločenská aktivita – decembrový Vianočný klub SVLS/AVLS. Dáme včas vedieť… Bude ako vždy zábava.

SVLS ako jediná odborná spoločnosť na Slovensku rokuje so zdravotnými poisťovňami aj zmluvné a finančné podmienky pre všeobecných lekárov prostredníctvom Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS). Členovia AVLS tak majú zabezpečený kompletný odborný servis, vysvetlenie obsahu zmlúv a pomoc pri rozporovaní platieb zo zdravotných poisťovní. Navyše si po vysvetlení každý z nás podpisuje zmluvy sám, čím si ctíme vlastnú nezávislosť. Nedokážem pochopiť, ako iní lekári môžu prenechať podpis vlastnej zmluvy komukoľvek inému, koho ani nepoznajú. Veď ani nájomnú zmluvu za svoju ambulanciu nedovolíme podpisovať nikomu inému, prečo by sme tak mali urobiť so zmluvami, od ktorých závisí náš príjem?

Posúvame náš odbor dopredu profesionálne a moderne. Tak, ako si to zaslúži.

Kongres SVLS 2023 v Šamoríne – vízia, profesionalita, skvelá atmosféra

Hlavnou témou Kongresu SVLS 2023 sú v súlade s aktuálnym stavom Dyslipidémie  – nové výzvy pre všeobecných lekárov.  Súčasťou odborného programu budú však okrem prednášok aj moderované diskusie, panelové diskusie, workshopy, posterová sekcia či kreditovaný Deň sestry. Nebude chýbať právo a legislatíva, revízne lekárstvo, pracovná zdravotná služba, kazuistiky z našich ambulancií a mnohé ďalšie zaujímavé témy. Máme aj zopár prekvapení. Osobitný plnohodnotný odborný program je tradične venovaný študentom lekárskych fakúlt na Slovensku a našim rezidentom. Stretneme sa aj na originálnych podujatiach SVLS – In medias res … so zdravotnými poisťovňami, Medical Tribune s kazuistikami z ÚDZS, „Takto to robím v ambulancii ja…“ či na výstave umeleckých diel všeobecných lekárov Orbis Pictus. Jednému zo všeobecných lekárov bude udelený čestný titul Laureát ceny SVLS za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2023. V predvečer kongresu bude populárna Lekárska izba SVLS/AVLS. Poradíme si a vzájomne si odovzdáme skúsenosti z našej práce.

Na Kongrese SVLS 2022 sa veľa dozvieme, výborne sa zabavíme a budeme mať dostatok času v pokoji sa pozhovárať o všetkom, čo nás zaujíma. Sme súčasťou silnej komunity všeobecných lekárov v SVLS/AVLS, a to je záruka nášho úspechu a ochrany.

Tešíme sa na všetkých všeobecných lekárov, rezidentov a medikov z celého Slovenska.

 

V zastúpení Výboru a Dozornej rady SVLS

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)