Slovensko za nepripravenosť na pandémiu draho zaplatilo, konštatuje NKÚ

Na Slovensku nebola od roku 2008 zadefinovaná potreba doplniť pohotovostné zásoby o vybrané zdravotnícke pomôcky i napriek ohrozeniam vyplývajúcim zo šírenia SARS, eboly či prasacej chrípky. Konštatoval to Najvyšší kontrolný úrad v práve zverejnenej analýze o nákupe zdravotníckych pomôcok.

NKÚ konštatoval, že Slovenská republika nebola pripravená na vznik mimoriadnej situácie a nemala vybudované pohotovostné zásoby zdravotníckych pomôcok, ktorými môže vláda a príslušné štátne inštitúcie minimalizovať riziká spojené s nekontrolovaným ohrozením života i zdravia obyvateľov.

Slovensko potom počas koronakrízy nakupovalo zdravotnícke pomôcky výrazne predražené.

Až uznesenie vlády SR z 27. februára t. r. rozšírilo zoznam pohotovostných zásob štátu o zdravotnícky materiál. V tom čase neboli na národnej úrovni k dispozícii žiadne zdravotnícke pomôcky využiteľné na elimináciu dôsledkov nástupu epidémie či pandémie, píše NKÚ.

„Zodpovedné inštitúcie, akými bezpochyby sú aj Ministerstvo zdravotníctva či Úrad verejného zdravotníctva, nepožadovali v minulosti vytvorenie zásob pomôcok, ktoré by mohol štát bezodkladne použiť na riešenie mimoriadnej situácie vyvolanej napríklad šírením nebezpečného infekčného či respiračného ochorenia,“ zistili kontrolóri.

Celý článok https://e.dennikn.sk/2091000/slovensko-za-nepripravenost-na-pandemiu-draho-zaplatilo-konstatuje-nku/?ref=tit&_ga=2.255884172.629846508.1602746465-1991287279.1596611327

Zdroj: dennike.sk

Foto: fotolia.com