Sobotná Lekárska izba AVLS v Modre – boli sme opäť spolu a mali sme sa skvele

Dňa 19.2.2022 sa v Hoteli pod Lipou konala prvá tohtoročná Lekárska izba SVLS/AVLS. Najbližšia Lekárska izba AVLS sa uskutoční dňa 26.2.2022 (sobota) v hoteli Double Tree by Hilton v Košiciach. Na košickú Lekársku izbu AVLS sa možno registrovať do 22.2.2022 (utorok) na Registrácia na Moju ambulanciu | MPM Akadémia (akademiampm.sk) .

Obe podujatia sú určené tentokrát výlučne pre členov AVLS z dôvodu diskusie o ich zmluvných podmienkach vo všetkých zdravotných poisťovniach. Zároveň sa podrobne venujeme jednotlivým výkonom v zmluvách, ich vykazovaniu a správnej fakturácii.

Jednou z tém je aj pripravovaná legislatíva týkajúca sa “elektronickej PN”, jej obsahu, dopadov na ambulancie všeobecných lekárov, zamestnávateľov, NCZI, ambulantné softvéry. Diskutujeme o finančnom krytí uvedeného vládneho projektu a jeho skutočnej realizácii v praxi.

Podrobne si na oboch podujatiach poradíme, ako postupovať v súlade s novou legislatívou týkajúcou sa predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ambulantnými lekármi bez ohľadu na špecializáciu.

Naše stretnutie v Modre bolo veľmi príjemné a úprimne sme sa všetci tešili, že sme opäť spolu. Stretli sa kolegovia, ktorí sú v AVLS od jeho založenia a privítali sme aj kolegov, ktorí sa k nám pridali tento rok. Zažili sme ako vždy na podujatiach SVLS/AVLS skvelú priateľskú atmosféru. Pre našich nových členov bolo doslovne objavné, ako podrobne sa SVLS/AVLS venuje individuálnemu riešeniu ich otázok z praxe a cielenej poradenskej činnosti a pomoci. Teší nás, že našimi členmi sa stali mladí kolegovia, ktorým sa páči komunita lekárov SVLS/AVLS, ich vízia a spoločná práca. Mnoho otázok sme podrobne prediskutovali, poradili sme si a mali sme aj dostatok času sa aj pozhovárať.

Ďakujeme členom Prezídia AVLS Monike Paluškovej, Ivete Malíkovej, Martine Jandzíkovej a Marekovi Kučerovi za prípravu veľmi zaujímavých odborných prezentácií a vedenie následných diskusií.

Najbližšiu sobotu sa vidíme v Košiciach. Všetci sa tešíme, že sa opäť stretneme.

 

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska