Sociálna poisťovňa zaznamenala pokus o neoprávnené získanie údajov

Sociálna poisťovňa zaznamenala pokus o zneužitie jej mena a snahu o neoprávnené získanie údajov o zamestnancoch na východnom Slovensku v jednej z prešovských firiem.

Telefonicky sa o to pokúšala neznáma osoba, ktorá sa predstavila ako zamestnanec Sociálnej poisťovne a neštandardným spôsobom zisťovala osobné údaje o zamestnancoch danej firmy, a to mená a rodné čísla. Argumentovala, že chce riešiť mesačné výkazy za zamestnancov, ktoré zamestnávatelia elektronicky zasielajú do Sociálnej poisťovne. Firma v Prešove údaje neposkytla s logickým odôvodnením, že si veci vyrieši s kompetentnou osobou v pobočke poisťovne v Prešove.

Sociálna poisťovňa preto opäť upozorňuje na rôzne pokusy o zneužitie jej mena, ktorých cieľom je získanie určitej finančnej čiastky od rôznych osôb alebo získanie údajov o zamestnancoch, ktoré sa tiež môžu stať obchodným artiklom alebo môžu byť iným spôsobom zneužité. Poisťovňa si vymieňa tieto údaje so zamestnávateľmi prostredníctvom zabezpečených elektronických služieb, nikdy ich neposkytuje telefonicky a nikdy by ich takto nemali poskytovať ani zamestnávatelia rôznym osobám, hoci sa predstavia ako zástupcovia Sociálnej poisťovne.

Osobná komunikácia, v prípade potreby, je založená na viacročnej skúsenosti zamestnancov danej firmy a ich dlhodobom kontakte s konkrétnym pracovníkom pobočky Sociálnej poisťovne. Prípad, ako sa odohral na východnom Slovensku, je preto od začiatku jasným pokusom o podvod, na ktorý by si zamestnávatelia, ale aj iní odvádzatelia poistného do Sociálnej poisťovne mali dávať pozor.

Sociálna poisťovňa v rámci rozširovania služieb plánuje v najbližších dňoch zaviesť aj novú, priamu formu kontaktu so zamestnávateľmi, ktorí by si v budúcnosti mohli ujasňovať svoje otázky aj prostredníctvom bezpečnej chatovacej služby.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com