Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) na konferencii WONCA EUROPE 2023 v Bruseli

Tak ako každý rok Wonca Europe usporiadala aj teraz svoje najväčšie  a najprestížnejšie podujatie – Konferenciu Wonca Europe 2023. Tentokrát boli hostiteľmi všeobecní lekári z Belgicka a konferencia sa konala  v Bruseli od 7. do 10.  júna 2023. Hlavná  téma konferencie znela „Making  choises in primary care“ – Rozhodnutia  v primárnej  zdravotnej starostlivosti.

Konferencia mala 2040  účastníkov z 75 krajín sveta, 40 vystavovateľov, uskutočnilo sa 8 farmaceutických sympózií a prihlásených bolo 1013 abstraktov. Tradične boli vystavené aj postery. Počas  štyroch dní sa prezentovalo paralelne  v troch veľkých  sálach a deviatich menších  workschopových  miestnostiach, každý deň od 8:30  do 18:00.

Kľúčové prezentácie sa venovali potrebám zmien v zdravotných systémoch, nutnosti výskumu v primárnom kontakte, problémoch vyhorenia všeobecných lekárov a nástrojom, ako mu zabrániť. Diskutovalo sa o tom, aká je reálna situácia s liekmi a prečo sú lieky v súčastnosti  také drahé. Horúcou témou bol problém “naddiagnostiky” a potreba zavedenia  zdieľaného rozhodovania s pacientom (shared decisinon making). Dôraz sa v súčastnosti v Európe ďalej kladie aj na zavedenie integrovanej zdravotnej starostlivosti, na prácu v tímoch a na potrebu zmeny zdravotnej starostlivosti  orientovanej na pacienta a stanoveného terapeutického cieľa.  Dôležitá je predovšetkým na „starnutie Európy“ tiež otázka mentálneho zdravia. Inou zaujímavou a progresívnou  oblasťou, ktoré je zároveň výzvou, je zavedenie  POCUS (point of care  ultrasound) ultrazvukového vyšetrenia  do ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti.

Po vyčerpávajúcom „maratóne“ prezentácií , workshopov a prednášok sa konferencia skončila 10.7.2023. Je už tradíciou, že počas záverečného ceremoniálu  sa odovzdáva prestížna cena Wonca – titul “Five stars doctor“- “päťhviezdičkový” lekár, ktorú  si tento rok prevzal Dr. Pavlo Kolesnyk z Ukrajiny za svoju prácu a výnimočné nasadenie vo vojnou zmietanej Ukrajine, a to predovšetkým so zreteľom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vojnovým utečencom a založenie výučbového centra pre lekárov primárneho kontaktu v Užhorode. Nedá mi nespomenúť, že práve s Dr. Kolesnyko má Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) výnimočné ľudské aj odborné vzťahy. Prednedávnom SVLS pomohla s organizáciou, doručením a transportom humanitárnej azbierky pre medicínske centrum na Ukrajine. Veľkú zásluhu na úspešnom riadení a doručení humanitárnej pomoci mala MUDr. Anna Repovská z Trebišova, členka Dozornej rady SVLS.

A aký  som mala dojem  z konferencie? Znova  som si uvedomila, že všeobecní  a rodinní lekári Európy sú naozaj aktívni. Sú  súdržní a ochotní sa podeliť  so svojimi skúsenosťami.  Sú schopní identifikovať a pomenovať  problémy, navrhovať  riešenia, a tým posúvať  primárnu sféru  na  vyššiu  a vyššiu  úroveň. Vo všetkých krajinách majú všeobecní lekári problémov a práce nad hlavu. Majú však aj „počúvaniachtivé ucho“ vo svojich domovských štátoch a politikov, ktorí si uvedomujú, že dobrá primárna zdravotná starostlivosť je základom každého dobre fungujúceho zdravotného systému. Bez „primárky“ to proste nejde.

Môžeme povedať, že je to rovnaké aj u nás na Slovensku…? Jedno je isté. Ani slovenskí všeobecní lekári nezaháľajú.

Držím nám palce, aby sme boli vo svojich víziách a projektoch úspešní.

 

MUDr. Xénia Wöstmann

vedecká sekretárka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Národná reprezentantka Slovenska v EUROPREV EUROPE