Správne vykazovanie do zdravotných poisťovní od 1.1.2020

Milí kolegovia všeobecní lekári,

členovia SVLS/AVLS si počas predošlých mesiacov vyrokovali v zdravotných poisťovniach zvýšené kapitácie aj úhrady za nové výkony nad rámec kapitácie. V Dôvere sa zmenil aj spôsob vykazovania. Od 1.1.  2020 sa viaceré veci vykazujú po novom a aby nám “neutekali” financie, ponúkam pre kolegov pomôcku “pod sklo” do ambulancie.

Všetky informácie nájdete na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

 

Autor: Valéria Machová Husarovičová

Foto: SVLS/AVLS