Stanovisko VšZP k vyšetrovaniu protilátok proti COVID-19

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

napriek stabilizovanej epidemiologickej situácii na Slovensku Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) naďalej pozorne sleduje všetky informácie týkajúce sa nového koronavírusu. Ako zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov považuje za zodpovedné zaujať stanovisko k aktivitám, ktorých prezentovaný medicínsky účinok nebol ešte dostatočne odborne preukázaný.

V súvislosti s vyšetrovaním protilátok na nový koronavírus VšZP dáva do pozornosti stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej federácie klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (IFCC), ktoré v súčasnosti ešte neodporúča vyšetrovanie infikovania populácie prostredníctvom zisťovania protilátok ako odpovede imunitného systému na kontakt s novým koronavírusom. Dôvodom je, že odborníci sa doteraz nezhodli na spôsobe, ako interpretovať namerané výsledky tak, aby priniesli reálny úžitok konkrétnemu pacientovi a jeho ošetrujúcemu lekárovi.

V tomto kontexte nepovažujeme za aktuálny ani prípadný monitoring imunizácie obyvateľstva, keďže výsledky nemôžu relevantne ovplyvniť skúmanie nového koronavírusu z hľadiska zastavenia jeho šírenia. Navyše koordinácia monitoringu je kompetenciou Úradu verejného zdravotníctva SR, teda nemala by byť hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. VšZP preto nevidí nateraz dôvod, aby vyšetrenie na protilátky na nový koronavírus zaradila do svojho úhradového mechanizmu. Uprednostňujeme vyšetrenia s jednoznačným medicínskym benefitom pre nášho poistenca. Takým je podľa medzinárodných odporúčaní vyšetrenie na prítomnosť koronavírusu, ktoré, ak indikuje lekár, VšZP v súlade s Klinickým protokolom indikácií testovania SARS-CoV-2 svojim poistencom plne hradí.

VšZP sa dlhodobo profiluje ako zdravotná poisťovňa zameraná na prevenciu, čo potvrdzuje aj najnovšia dohoda s ambulantným sektorom. Novému predstavenstvu záleží na partnerskej
spolupráci, preto pri dohadovaní zmluvných podmienok na druhý polrok 2020 VšZP motivovala ambulancie nielen vyšším platbami za prevenciu, ale aj vyššími kapitačnými platbami, vyššou cenou bodu i vyššími individuálnymi platbami za kvalitatívne hodnotiace parametre práce lekára. Záleží nám na tom, aby sa naši poistenci aj v prevencii koronavírusu mohli spoľahnúť na medicínsky korektné postupy, ktoré sú v súlade s pravidlami a odporúčaniami rešpektovaných odborných autorít.

S pozdravom

MUDr. Beata Havelková, MPH                                      Ing. Ľubomír Kováčik
podpredsedníčka Predstavenstva VšZP                    člen Predstavenstva VšZP