Stavrovská: Návrh zákona o pacientskom ombudsmanovi je v rozpore s Ústavou SR

Poukázala na to, že v návrhu chýba spôsob kreovania funkcie pacientskeho ombudsmana, zakotvenie predpokladov na výkon funkcie či dĺžka mandátu. Poukázala na to, že v návrhu chýba spôsob kreovania funkcie pacientskeho ombudsmana, zakotvenie predpokladov na výkon funkcie či dĺžka mandátu. V návrhu podľa jej slov absentuje aj výkon právomocí, akými sú spôsob kreovania jeho úradu a jeho financovanie takým spôsobom, aby bola zabezpečená nezávislosť tohto úradu v systéme nezávislých strážcov ochrany ľudských práv. Schválením návrhu dôjde podľa nej k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania, ktoré je zakotvené v Ústave SR a Dohovore o ochrane základných ľudských práv a slobôd.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská kritizuje návrh zákona k zriadeniu pacientskeho ombudsmana. Upozorňuje na to, že jeho schválením môže dôjsť k porušeniu ústavy. Podala preto podnet parlamentnému ústavnoprávnemu výboru, list napísala rezortu zdravotníctva a plánuje sa obrátiť aj na kanceláriu prezidentky SR. Myšlienku pacientskeho ombudsmana však podporuje. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Elena Koritšánska.

Aj keď plne podporujeme myšlienku zriadenia nezávislého inštitútu takzvaného pacientskeho ombudsmana, ktorý by chránil a obhajoval práva pacientov v SR, zákon v predloženej podobe túto víziu rozhodne nenapĺňa,” skonštatovala Stavrovská.

Poukázala na to, že v návrhu chýba spôsob kreovania funkcie pacientskeho ombudsmana, zakotvenie predpokladov na výkon funkcie či dĺžka mandátu. V návrhu podľa jej slov absentuje aj výkon právomocí, akými sú spôsob kreovania jeho úradu a jeho financovanie takým spôsobom, aby bola zabezpečená nezávislosť tohto úradu v systéme nezávislých strážcov ochrany ľudských práv.

Úlohu inštitútu pacientskeho ombudsmana nemôže podľa Stavrovskej zastávať Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Odôvodňuje to tým, že AOPP nedisponuje všetkými zárukami nezávislosti a kontroly financovania. “Nemá definovaný rozsah právomocí, pretože nie je zrejmé, akej skupiny ľudí sa pojem pacient týka, nemá zákonom zverené žiadne právomoci a nie je v zákone zakotvená ani povinnosť verejných orgánov poskytovať súčinnosť,” podotkla.

Komisárka tiež upozornila, že schválením návrhu dôjde k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania, ktoré je zakotvené v Ústave SR a Dohovore o ochrane základných ľudských práv a slobôd, “Problematickou je podľa môjho názoru skutočnosť, že zákon v predloženej podobe si vybral iba jednu konkrétnu organizáciu, konkrétne AOPP, ktorej zabezpečil každoročné financovanie z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR,” dodala.

Poslanci Národnej rady SR minulý týždeň posunuli do druhého čítania návrhu zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní AOPP. Ten by mal okrem iného zriadiť inštitút pacientskeho ombudsmana, ako aj neinvestičný fond na podporu pacientskych organizácií.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com