Stovka všeobecných lekárov sa vzdelávala na obľúbenej Akadémii medicíny, práva a manažmentu

Uplynulý víkend sa od piatku do nedele 22.4. do 26.4.2022 konala v Jasnej obľúbená Akadémia medicíny, práva a manažmentu (Akadémia MPM). Bola venovaná manažmentu pacientov s dyslipidémiami so zameraním na najnovšie európske guideliney kardiovaskulárnej prevencie.

Opäť sa v Jasnej zišla stovka frekventantov, všeobecných lekárov z celého Slovenska, ktorým sa celý víkend individuálne venovalo 7 lektorov. Na kazuistikách z praxe našich ambulancií sme si precvičili správny postup pri diagnostike a liečbe dyslipidémií, určovaní kardiovaskulárneho rizika, naučili sme sa “vychytávky” pre prax. Venovali sme sa tiež v súvislosti s dyslipidémiami aj pracovnej zdravotnej službe, právu a legislatíve, vyšetreniu ABI s pulznou vlnou a správnej interpretácii výsledkov. So skvelou odozvou sa stretol aj blok zdravého životného štýlu a režimových opatrení pre pacientov s dyslipidémiami.

Veľmi nás teší, že naši frekventanti, ktorí sa Akadémie MPM zúčastnili prvýkrát, boli jej obsahom a inovatívnym a individuálnym spôsobom edukácie nadšení.

Za všetky reakcie jedna po skončení Akadémie MPM: “Predovšetkým sa chcem poďakovať za úžasné podujatie. Na MPM akadémii som bola vôbec prvý raz a priznám sa, išla som tam s malou dušičkou, čo to tam asi bude…. Bolo super! Kedykoľvek si to rada zopakujem s akoukoľvek témou, konečne mám zreteľný obraz o postupe pri DLP. Prednášky a workshopy boli vecné, precízne a predovšetkým – praktické. Ďakujem za prácu všetkým, ktorí ste túto akciu pripravovali a som naozaj rada, že som tam mohla byť.”

Najbližšie sa všeobecní lekári stretnú na najväčšom medicínskom odbornom a spoločenskom podujatí všeobecných lekárov na Slovensku – na Kongrese SVLS 2022 v kongresovom komplexe X-bionic v Šamoríne v dňoch 3.6.-6.6.2022. Registrácia na Kongres SVLS 2022 je ešte otvorená na www.svls.sk

Už teraz môžeme prezradiť, že na jeseň chystá SVLS minimálne tri zaujímavé edukačné podujatia pre všeobecných lekárov, z toho jednu veľmi originálnu a zábavnú… 🙂 O všetkých budeme včas informovať.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)