Svetový deň všeobecných lekárov -19. máj. SVLS/AVLS ďakuje kolegom za obetavú prácu

Svetový deň všeobecných lekárov ( v niektorých krajinách sú to rodinní lekári) pripadá na 19. máj. Každoročne si pripomíname obetavú a namáhavú, ale aj veľmi pestrú prácu lekárov primárneho kontaktu, ktorí majú zo všetkých špecializačných odborov najširší vedomostný záber a venujú sa aj činnostiam, ktoré iné odbornosti vôbec nepoznajú.

Na Slovensku sme začali rozvíjať všeobecné lekárstvo až po roku 2012, keď sme si jeho náplň začali nastavovať na obraz moderného a jasne kompetenčne definovaného špecializačného odboru. Samozrejme, nie každému sa to páči mimo odboru a je pochopiteľné, že sa rozvojom všeobecného lekárstva, jeho vlastným zastupovaním SVLS/AVLS v odborných debatách zvyšuje odpor tých, ktorí by ho najradšej videli ako výdajňu receptov či telefonické centrum alebo odberové stredisko na biologický materiál.

Všeobecné lekárstvo je rovnocenný špecializačný odbor ako ktorýkoľvek iný – so svojimi odbornými špecifikami, vlastným vzdelávaním a svojbytným odborným obsahom. Nie je nadriadený ani podriadený iným odborom, lekári v ňom pracujúci majú rovnaké práva a povinnosti ako iní lekári v ambulanciách.

Dostali sme sa v reforme ďaleko, každý polrok nám pribúdajú noví mladí kolegovia do odboru. Sami si ich učíme, rozvíjame ich záujem o všeobecné lekárstvo. Oceňujeme ich talent aj inovácie, ktorými nám pomáhajú všeobecné lekárstvo dostať späť na jeho miesto v spoločnosti.

Príďte sa pozrieť na Kongres SVLS 2022 do Šamorína – už teraz vieme, že na ňom stretnete toľko nových mladých tvárí ako ešte nikdy. Je to skvelé a som presvedčená, že to bude vo všeobecnom lekárstve ešte lepšie. “Kliatbu” neatraktivity odboru sme prelomili pred siedmimi rokmi a teraz je všetko ostatné na nás.

Milí kolegovia, všeobecní lekári, srdečne Vám všetkým blahoželám k celosvetovému dňu všeobecných lekárov. Želám Vám veľa pevného zdravia, radosti v rodinách a nám všetkým silný odbor, ktorý už nikdy nebude popoluškou ako kedysi… Bude taký, aký si ho budeme naďalej vytvárať. Sme na dobrej a správnej ceste. Pretože sme spolu a pretože spoločne sme naozaj silní.

S úctou a poďakovaním všetkým všeobecným lekárom na Slovensku za ich prácu a pracovné nasadenie

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka

Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)