SVLS/AVLS odmieta hodnotenie pacientov prostredníctvom mobilnej aplikácie

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) vyjadrila s touto aktivitou jednoznačný nesúhlas. „Všeobecní lekári sa vôbec nebránia odbornému hodnoteniu svojej práce, má však vychádzať z faktov a výsledkov ich medicínskej praxe, a nie zo subjektívneho prežívania pacientov a laických názorov. Ak napríklad pacient nedostane antibiotiká na virózu, neraz to chápe ako odopretie niečoho, čo mu ,patrí‘ a čo mu lekár nechce dopriať,” upozornila prezidentka SVLS MUDr. Monika Palušková, PhD, MBA.

Dodala, že hodnotenia pacientov na laických weboch nevychádzajú z objektívnych faktov, ale výlučne z emocionálnych zážitkov pacienta. „Zdravotné poisťovne sa musia v hodnotení poskytovateľov prísne riadiť objektívnymi faktami, preto takúto aktivitu hodnotíme ako škodlivú a odmietame ju,“ zdôraznila M. Palušková.

Celý článok si môžete prečítať na https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/lekari-odmietaju-hodnotenie-pacientov-prostrednictvom-mobilnej-aplikacie?fbclid=IwAR3rn3slLXP1fO_TtyPw2zXn25ciDpMMdcJQwsS_4z_ZD0Q7kEt6mCTbV4E#.W887B1F_XvY.facebook

Zdroj: mediweb.hnonline.sk

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)