SVLS/AVLS rokovala o nových zmluvných podmienkach v Dôvere

Dňa 17.2.2020 sa uskutočnilo prvé tohtoročné rokovanie zástupcov SVLS/AVLS v Dôvera zdravotnej poisťovni, a.s.

SVLS/AVLS navrhla zmeny v textovej časti zmluvy, ako aj úpravu finančných podmienok v súčasných dodatkoch svojich členov.

SVLS/AVLS predložila okrem iných zmien zmluvných podmienok požiadavku na zvýšenie úhrady za návštevnú službu.

“Sme presvedčení, že všeobecní lekári hlavne na vidieku a tí, ktorí sa starajú o ústavy sociálnych služieb, pracujú na hranici, často za hranicou možností reálnej ambulantnej praxe,” uviedla Monika Palušková, prezidentka SVLS/AVLS. “Návštevná služba je pre lekára časovo, fyzicky, psychicky aj finančne veľmi náročná. Navyše lekár používa vlastné auto a kupuje si pohonné látky. SVLS/AVLS nepovažuje úhradu za túto službu za dostatočnú.”

SVLS/AVLS tiež požiadala o precizovanie textu zmluvných podmienok pre všeobecných lekárov predovšetkým v časti prístrojového vybavenia. “V súčasnosti všeobecní lekári v rámci rozšírených kompetencií vykonávajú vyšetrenia prostredníctvom finančne náročného prístrojového vybavenia – Holterov monitoring krvného tlaku, meranie členkovo-ramenného indexu ischemickej choroby dolných končatín, sledovanie antikoagulačnej liečby v domácom prostredí či predoperačné vyšetrenia,”ozrejmila Monika Palušková. “Šetríme čas pacientovi, finančné prostriedky zdravotným poisťovniam, zlepšujeme dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj bezpečnosť pacienta. Nie je možné, aby zmluvné podmienky tento aktuálny stav nekopírovali.”

Rovnako výkon 10 tak, ako je presadzovaný Dôverou a v súčasnosti definovaný v zmluvných podmienkach, pre členov AVLS nie medicínsky ani právne akceptovateľný. Je nevyhnutné, aby bol bezpečne vykonateľný v ambulancii a súčasne v súlade s platnou legislatívou. Nejasné zmluvné podmienky spôsobujú právnu neistotu a Dôvere aj možnosť svojvoľne škrtať vykázané výkony.

Rokovať sa o nových zmluvných podmienkach budú predstavitelia SVLS/AVLS a Dôvery v priebehu najbližších týždňov.

Členom SVLS/AVLS poskytneme informáciu o výsledkoch rokovaní priebežne.

 

Autor: SVLS/AVLS

Foto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.