SVLS/AVLS rokovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni

Dňa 11.2.2020 sa uskutočnilo rokovanie medzi zástupcami SVLS/AVLS a vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP)

Zástupcovia SVLS/AVLS predložili na rokovaní požiadavky týkajúce sa zmeny existujúceho dodatku svojich členov vo VšZP, ktorého účinnosť končí dňa 31.3.2020.

Všetky potrebné informácie nájdu členovia AVLS na www.avls.sk podstránka Zdravotné poisťovne časť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Autor: Monika Palušková

Foto: SVLS/AVLS