SVLS/AVLS: Všeobecní lekári – naša preskripcia je vo VšZP oddelená od špecialistov!

Po desiatkach rokov a po zložitých rokovaniach všeobecné lekárstvo opäť dosiahlo historický úspech – pri preskripcii bude Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) kontrolovať, kto predpis lieku odporúčal a to aj v prípade, že špecialista pri vyšetrení pacienta recept odmietol predpísať.

Aj vám sa ako všeobecnému lekárovi stáva, že pacient k vám príde popoludní pred koncom pracovnej doby po celodennom čakaní u špecialistu?  A že bezprostredne po jeho vyšetrení sa k vám dobýja iba kvôli predpisu receptu?

Foto: Beata Havelková, vedúca odboru zdravotného a revízneho VšZP na Kongrese SVLS v Šamoríne – Čilistove

VšZP prichádza s historickou objektívnou úpravou revízie preskripcie všeobecných lekárov a špecialistov!

Zmenu revíznych pravidiel oznámila MUDr. Beata Havelková, MPH, vedúca odboru zdravotného a revízneho VšZP svojím listom a súčasne aj osobne dňa 17.5.2019 na Kongrese SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove.

1/ Všeobecný lekár aj u liekov, ktoré NIE SÚ preskripčne obmedzené a ODPORÚČAL/INDIKOVAL ICH ŠPECIALISTA, môže uviesť na zadnú stranu receptu indikujúceho/odporúčajúceho špecialistu rovnako ako v prípade preskripčne obmedzených liekov.

2/ V takomto prípade na zadnú stranu receptu uvedie “KodOdporucajuciLekar” a “KodOdporucajucaNZ” rovnako ako pri preskripčne obmedzenom lieku odporúčanom špecialistom.

3/ Lekáreň nie je oprávnená tento údaj z receptu odstrániť alebo ho pozmeňovať.

4/ Uvedené revízne pravidlá VšZP sa týkajú elektronických aj papierových receptov.

5/ V prípade špecialistu, ktorý chce mať úplnú kontrolu nad svojou indikovanou preskripciou, VšZP odporúča využitie tzv. repetitívneho receptu predpisovaného špecialistom maximálne na 12 mesiacov.

Všeobecné lekárstvo sa opäť odborne a manažérsky posúva dopredu – naše hodnotenie v preskripcii bude vo VšZP  objektívnejšie a jasne kontrolovateľné.

SVLS/AVLS rieši skutočné problémy všeobecného lekárstva a stará sa o jeho oprávnenú ochranu. V tomto prípade v úzkej spolupráci s revíznymi lekármi VšZP.

S rovnakou požiadavkou na kontrolu preskripcie všeobecných lekárov sa SVLS/AVLS obráti aj na ostatné zdravotné poisťovne.

Celý dokument zaslaný MUDr. Beatou Havelkovou, MPH, vedúcou odboru zdravotného a revízneho VšZP sa nachádza tu:

Informácia k uvádzaniu odporúčajúceho lekára na preskripčných a dispenzačných záznamoch u liekov bez preskripčného obmedzenia

 

Autor: Monika Palušková

Foto: SVLS/AVLS