SVLS: Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí reagovali na výzvu SVLS/AVLS k predoperačným vyšetreniam

Vážení kolegovia, milí všeobecní lekári,

veľmi pekne ďakujeme všetkým všeobecným lekárom, ktorí už do tejto chvíle zareagovali na výzvu SVLS/AVLS na návrat predoperačných vyšetrení do “normálneho”režimu, a teda aj do ambulancií všeobecných lekárov tak, ako to bolo pred koronakrízou.

Sme naozaj veľmi radi, že ste sa zapojili do diskusie a ponúkli ste aj svoje návrhy na riešenie.

Verím, že aj vďaka Vám a Vašej aktivite sa v najbližších dňoch veci vrátia do pôvodného osvedčeného režimu – a teda všeobecní lekári opäť budú vykonávať predoperačné vyšetrenia v pôvodnom režime tak, aby sme našim pacientom uľahčili cestu k vykonaniu plánovanej operácii a našim kolegom prácu v nemocniciach.

SVLS/AVLS bude trvať na vrátení ťažko vybojovanej kompetencie v roku 2014 týkajúcej sa vykonávania predoperačných vyšetrení v ambulanciách všeobecných lekárov. Už nikdy sa nechceme vrátiť pred rok 2014.

Ešte raz Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme.

V týchto chvíľach naozaj vidieť, že spoločne sme naozaj silní.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)