SVLS: Neplatič nemôže mať rovnaký nárok na zdravotnú starostlivosť ako ostatní občania

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) chce presadiť, aby neplatiči zdravotného poistenia mali rovnaký nárok na čerpanie kompletnej zdravotnej starostlivosti ako ostatní občania. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) s tým zásadne nesúhlasí. Zároveň konštatuje, že sa tým prehĺbi zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, predĺžia sa čakacie doby a úplne sa zlikviduje motivácia platiť zdravotné odvody. Štát už v súčasnosti nepokrýva reálne finančné náklady na zdravotnú starostlivosť pre poistencov štátu (deti, dôchodcovia, nezamestnaní, rodičia na rodičovskej dovolenke a pod.) a súčasný obrovský deficit by sa tým ešte viac prehĺbil. V súčasnosti sú na Slovensku desiatky a desiatky tisíc občanov, ktorí sa úmyselne a zo špekulatívnych dôvodov vyhýbajú plateniu zdravotných odvodov a ich počet by sa po úprave legislatívy výrazne zvýšil. SVLS preto žiada, aby MZ SR návrh stiahlo.

V čase, keď nemáme dostatok lekárov, sestier, nezdravotníckeho personálu v nemocniciach aj v ambulanciách, keď sa každým dňom zvyšuje dlh v zdravotníctve, keď stojíme sa prahu reálneho kolapsu systému, sa z nepochopiteľných dôvodov objavil návrh na ďalšie bezbrehé čerpanie zdravotnej starostlivosti.  V súčasnosti majú neplatiči zdravotného poistenia nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Tým sa reguluje čerpanie zdravotníckych služieb a títo občania majú zároveň istotu, že pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti im v rámci solidarity ostatných občanov, ktorí si poctivo platia zdravotné odvody, bude poskytnutý život zachraňujúci výkon.

Je absurdné v čase kolabujúceho zdravotníctva chcieť legislatívne ukotviť, aby aj tí, ktorí veľmi často cielene a zámerne neprispievajú do spoločného balíka platieb do zdravotného systému, mali rovnaký nárok na ambulantné u všeobecných lekárov či špecialistov, CT alebo MRI vyšetrenia a ešte sa im na tieto výkony budú skladať všetci ostatní občania. Už teraz sa na mnohé plánované vyšetrenia či zákroky čaká celé mesiace. Viedlo by to k ďalšej demotivácii uhrádzať odvody do verejného zdravotného poistenia a je isté, že takýto nesystémový krok by už aj tak krehký systém poskytovania zdravotnej starostlivosti ešte viac rozvrátil.

Preto vyzývame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby uvedený návrh stiahlo a zároveň zákonom upravilo povinnosť štátu platiť adekvátne úhrady do verejného zdravotného poistenia za poistencov štátu.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)